Şcoala Gimnazială Elena Farago din Craiova, patru proiecte europene Erasmus+

0
848
Școala Gimnazială ”Elena Farago” Craiova este implicată în acest an şcolar în patru proiecte europene Erasmus+ de parteneriat strategic în domeniul școlar, având ca obiectiv principal schimbul interşcolar de bune practici. Trei dintre ele se vor desfășura pe o perioadă de 2 ani, termenul final fiind 2021, finele lunii august, iar cel de-al patrulea pe o perioadă de un an, termenul final fiind august 2020.
TOUROPEAN”, proiect Erasmus + desfășurat pe o perioadă de doi ani, este coordonat de Germania, iar România are ca parteneri Norvegia, Spania și Grecia. „Prin acest proiect dorim ca elevii noștri să exploreze împrejurimile în care trăiesc, precum și împrejurimile școlilor partenere și să evalueze modul de îmbunătățire a turismului și atractivitatea acestuia pentru adolescenți. De asemenea, ne propunem  ca elevii noștri din clasele a VII-a și a VIII-a să intre în contact cu oferta diversificată a locurilor de muncă de pe piața europeană, in domeniul turismului, pentru a le facilita orientarea în carieră în anii următori”, se precizează într-un comunicat de presă remis de echipa de implementare a acestui proiecz..
Un al doilea proiect este „MEDIA LITERACY-SEE THE WORLD THROUGH THE EYES OF REALITY”, țara coordonatoare fiind Spania, iar țările partenere: Macedonia, Italia, Turcia și România. Scopul proiectului este acela de a-i reconecta pe elevi, părinți și profesori cu realitatea, prin intermediul gândirii critice și folosirea corespunzătoare a mijloacelor media pentru incluziune socială. 
Integrarea facilităților tehnologice și instrumentele web 2.0 în educație
„LEGO® MINDSTORMS®EV 3 IN STEM SCHOOL EDUCATION”, având drept coordonator Polonia și parteneri Spania și România, este un proiect care își propune creșterea cunoștințelor și abilităților profesorilor în zona STEM și a utilizării instrumentelor TIC în educație, o mai bună înțelegere de către elevi a  matematicii, științei și tehnologiei, prevenirea abandonului școlar și creșterea șanselor de a ajunge la liceu prin dezvoltarea abilităților digitale de bază, care răspund cerințelor și nevoilor pieței de muncă.
Ultimul, dar nu cel din urmă proiect, care se va desfășura pe parcursul anului școlar 2019-2020, „SPECIAL EDUCATION FOR SPECIAL CHILDREN”, coordonator Turcia, parteneri Letonia și România, își propune ameliorarea vieții școlare a elevilor care întâmpină  dificultăți de învățare și integrarea acestora în viața socială. „Profesorii participanți din România vor demonstra cum pot integra facilitățile tehnologice și instrumentele web 2.0 în educație și cum pot fi acestea utilizate în învățământul special, se vor implica în transferarea către elevii defavorizați, cu dizabilități de învățare sau cu dizabilități fizice a instrumentelor educaționale, cum ar fi pictură, teatru, meserii, muzică și STEM”, se mai spune în comunicatul respectiv.
Activități prin intermediul platformei eTwinning
Elevii și profesorii din toate școlile implicate în aceste proiecte vor desfășura împreună activități prin intermediul platformei eTwinning și vor participa la mobilități transnaționale   în cadrul cărora vor colabora în crearea de situații și material, care vor avea un impact puternic asupra vieții lor, ca membri activi ai societății în care trăiesc. „Comunicarea și cooperarea cu partenerii se vor baza pe înțelegerea și respectarea specificului  mediilor din care provin, a diferențelor socio-culturale. Toți partenerii își vor aduce contribuția la un dialog deschis. Activitățile proiectelor se vor desfășura în limba engleză ca limbă principală de comunicare, promovând relații asertive cu toții actorii implicați: elevi, profesori, părinți, comunitate. Subiectele abordate de toate cele patru proiecte au un spectru larg, cuprinzând majoritatea ariilor curriculare, astfel încât majoritatea elevilor și a profesorilor școlii noastre se vor putea implica în activitățile pe care proiectele le implică, în funcție de abilitățile și afinitățile fiecăruia pentru un domeniu sau altul”, susţine unui dintre reprezentanţii echipei de implemtare a proiectului.
Aceste proiecte vor crește gradul de conștientizare cu privire la importanța mobilităților internaționale pentru educație, mobilități oferite de programele Comunității Europene.