România va împrumuta 48 milioane euro de la BIRD pentru controlul integrat al poluării cu nutrienţi

0
296

baniRomânia va împrumuta 48 milioane euro de la BIRD pentru finanţarea unui proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi, în vederea alinierii la cerinţele Directivei UE a nitraţilor de protejare a calităţii apei prin prevenirea poluării apelor subterane, a decis, luni, Guvernul. Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului şi după ce forma finală a legii va fi publicată în Monitorul Oficial, programul va fi implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Proiectul va cuprinde atât investiţii la nivel de comunităţi locale pentru reducerea acestui tip de poluare, cât şi măsuri de consolidare a capacităţii instituţionale. “În cadrul comunităţilor locale se urmăreşte optimizarea managementului gunoiului de grajd si a altor materiale compostabile, plantarea de perdele forestiere de protecţie împotriva deversării de nutrienţi, , canalizarea şi tratarea apelor uzate, furnizarea de echipamente pentru îmbunătăţirea facilităţilor existente de stocare a gunoiului de grajd şi de producere a compostului. În ceea ce priveşte consolidarea capacităţii instituţionale, Administraţia Naţională ,,Apele Române” (ANAR) va primi sprijin pentru monitorizarea şi raportarea către Ministerul Mediului şi Uniunea Europeană a datelor referitoare la calitatea apelor de suprafaţă şi subterane”, informează Executivul.