O veste: Încă puţine zile de vacanţă şi începe şcoala

0
156

Nu spunem nimic nou, privim doar calendarul. Care ne vesteşte că se apropie începerea unui nou an şcolar. Zilele de vacanţă care au rămas, puţine la număr, sunt sau ar trebui dedicate pregătirilor subsecvente noului an şcolar. Nu e mică vacanţa mare şi referirea vizează ansamblul măsurilor corespunzătoare pentru cele 193 de unităţi şcolare doljene (cu personalitate juridică), adică igienizarea acestora, reabilitările imperioase, fie că este vorba de sălile propriu-zise de curs sau grupurile sanitare, fie că este vorba de recondiţionarea mobilierului specific sau de aprovizionarea cu combustibil solid sau lichid, în vederea sezonului rece. Conducerea ISJ Dolj, prin inspectorul general şcolar Georgică Bercea, afirmă că „semnalul de atenţionare” a fost deja dat, pentru a se evita pe cât posibil experienţa contagioasă a anilor precedenţi. S-a avansat, deşi poate mai trebuie reiterat îndemnul adresat administraţiilor publice locale din teritoriu, de a oferi mâna de ajutor concret în ceea ce numim „pregătiri prealabile”. Sintagmă obosită, ca şi vara care se duce. Încă nu e târziu, dar nici devreme. O veste pe care am putea-o considera salutară este aceea a „mişcărilor de personal” în limite rezonabile, sub 7-8% în opinia inspectorului general şcolar, ceea ce ar putea fi apreciată drept o gândire de bun augur în perspectiva noului an şcolar. Sunt în curs de derulare şedinţele publice, în baza concursului de titularizare, pentru acoperirea posturilor vacantate, potrivit metodologiei în vigoare, nu sunt excluse, fireşte, micile aranjamente, dar, în linii mari, nu se va repeta, sub nici o formă, suntem asiguraţi, ceea ce altă dată era literă de lege: cât mai multe schimbări pe aliniament politic. Debranşarea covârşitoare a şcolii de factorul politic este cu putinţă. Şi dacă şi acolo unde, din motive îndreptăţite, se operează schimbări sau permutări de conduceri de unităţi şcolare, măsura şi nu arbitrariul va precumpăni, atunci nădejdea unui plus de calitate în procesul de instrucţie şcolară va fi justificată. Teza acreditată în urma sesiunii din vară a BAC-ului a fost simplă şi aproape unanim îmbrăţişată: cine a învăţat a luat. De fapt, a fost rostogolită sistematic în ultimii ani. Ceea ce nu s-a prea spus a fost altceva: colegiile naţionale, liceele cu destoinice cadre didactice, cu programă riguros respectată, cu disciplină liber consimţită din partea elevilor, instituită, n-au avut surprize, n-au furnizat decepţii, n-au cochetat cu amărăciunea de circumstanţă. Şi n-ar fi deloc anacronic ca tocmai tipul acesta de management promovat de conducătorii de unităţi de învăţământ să fie, pe cât posibil, generalizat. Deziderat deloc uşor. Nu propovăduim reforme, asta-i treaba ministerului de resort, ci doar un plus de rigoare, de fermitate, de consecvenţă didactică, de ce nu de dragoste pentru nobila profesie de dascăl. Astfel încât satisfacţiile să fie reciproce, atât din partea elevilor şi părinţilor, dar şi a dascălilor. Iar Doljul să poată fi citat avantajos între judeţele ţării pentru performanţa şcolară. Rămân multe de făcut, inclusiv la nivelul ISJ Dolj, al Consiliului său de Administraţie, incluzând şi inspectorii şcolari. Neîndoielnic că resursa umană existentă la nivelul personalului didactic doljean poate constitui premisa unui pas înainte şi nicidecum înapoi. Debutul unui nou an şcolar constituie de când ne ştim un eveniment de referinţă, cu simbolistica lui specifică, atât pentru cei care păşesc pentru prima dată pragul unităţilor de învăţământ, cât şi pentru cei aflaţi în anul terminal. Pregătit cât mai adecvat, momentul respectiv dă măsura conştientizării de către noi toţi a ceea ce înseamnă „generaţia de mâine”. Un fior de interes aparte ne poate traversa.