Fermierii afectaţi de secetă pot cere eliberarea certificatelor de forţă majoră

0
287

Agricultorii ale căror culturi au fost afectate de secetă pot solicita Camerelor de Comerţ şi Industrie judeţene eliberarea certificatelor de forţă majoră, arată surse din Ministerul Agriculturii, citate de publicaţiile de profil din ţară. Potrivit acestora, certificatele exonerează firma de răspunderea contractuală, dacă obligaţiile nu pot fi onorate din cauza unor speţe care, conform legii, pot fi considerate forţă majoră, una dintre acestea fiind seceta.

Codul Civil prevede că forţa majoră semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit după naşterea obligaţiei, care face imposibilă executarea acesteia şi care înlătură răspunderea debitorului faţă de creditor. Apariţia unui caz de forţă majoră şi, deci, posibilitatea invocării sale produce două efecte semnificative, general acceptate.

Primul efect vizează exonerarea de răspundere, înlăturarea temporară a răspunderii subiectului care avea o obligaţie şi care nu a putut fi realizată sau a fost realizată întârziat, ca urmare a cazului de forţă majoră. Cel de-al doilea efect priveşte suspendarea raportului juridic afectat şi, implicit, a obligaţiei care a fost întârziată sau zădărnicită de evenimentul extraordinar care semnifică forţa majoră.

Emiterea certificatului de atestare a cazului de forţă majoră presupune câteva obligaţii. Concret, cel care solicită eliberarea unui certificat de atestare a forţei majore se poate adresa în scris CCIA Timiş, prezentând cauza de forţă majoră, unde şi când a fost localizată, ce efecte a produs, cu ce consecinţe fizice şi valorice şi cum se justifică acestea. Totodată, solicitantul va prezenta unde şi la ce foloseşte certificatul de atestare a forţei majore pe care l-a solicitat.

Certificatul de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare (originale sau copii xerox conforme cu originalul), solicitantul asumându-şi întreaga răspundere pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate depuse exclusiv de solicitant.

Acte necesare

Lista actelor necesare este următoarea: contractul comercial afectat din evenimentul de forţă majoră (care conţine clauza de forţă majoră), atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât CCIA Timiş), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi cel al încetării lui. De asemenea, trebuie furnizate notificări adresate partenerului contractual în legatură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale, cât și planşe fotografice realizate înaintea, pe parcursul şi, eventual, după producerea evenimentului (dacă este cazul). Nu în ultimul rând sunt necesare evaluări/expertize efectuate de experţi autorizaţi asupra fenomenului precum şi a daunelor suferite.

În situaţia îndeplinirii tuturor condiţiilor legale şi/sau de conformitate cu prevederile contractuale se emite certificatul de atestare a cauzei de forţă majoră.