Pentru proiectele prioritare de infrastructură: BEI acordă un împrumut de un miliard de euro

0
309

Banca Europeană de Investiţii (BEI) acordă un împrumut de un miliard de euro pentru cofinanţarea proiectelor prioritare de infrastructură de transport cu Fonduri Structurale şi de Investiţii (EFSI) în valoare totală de 6,8 miliarde de euro. Aceste proiecte urmează să fie implementate pe întreg teritoriul României în perioada de programare UE 2014-2020.

euroFondurile BEI vor acoperi contribuţia bugetului de stat care cofinanţează investiţiile prioritare în domeniul transportului în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). Locaţia proiectelor va varia, dar majoritatea va fi implementată în regiunile mai puţin dezvoltate din România şi / sau pe axele prioritare TEN-T. Investiţiile vor beneficia de subvenţii europene şi se vor concentra pe promovarea transportului sustenabil şi pe eliminarea blocajelor din infrastructurile cheie din reţea. Se va pune accent şi pe dezvoltarea sistemelor de transport multiple şi pe reducerea impactului nociv al transportului asupra mediului înconjurător.

Împrumutul BEI va sprijini investiţiile strategice de infrastructură de transport care sunt importante pentru creşterea mobilităţii, siguranţei şi interconectivităţii în România şi pentru consolidarea competitivităţii ţării. Acest proiect reprezintă un bun exemplu al cooperării BEI cu economia românească, căreia BEI îi oferă servicii de finanţare şi consultanţă accesibile pe termen lung, accelerând absorbţia granturilor UE şi stimulând creşterea şi ocuparea forţei de muncă şi îmbunătăţirea vieţii cotidiene a cetăţenilor”, a subliniat Andrew McDowell, vicepreşedinte al Băncii Europene de Investiţii.

„La fel de important este şi impactul pozitiv al conexiunilor mai rapide”

Finanţarea BEI se acordă sub forma unui împrumut pentru programe structurale (SPL), care permite atât finanţarea proiectelor mari de infrastructură, cât şi a unor scheme mai mici, care, din cauza dimensiunilor lor limitate, nu ar putea beneficia de finanţare directă de către BEI.Dezvoltarea reţelei strategice de transport din România va fi benefică comerţului şi turismului şi va alimenta direct economia reală, dar, la fel de important este şi impactul pozitiv al conexiunilor mai rapide, drumurilor mai sigure şi sistemelor de transport mai sustenabile în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, de aceea mă bucur că fondurile politicii de coeziune şi resursele BEI sunt reunite pentru a asigura o conectivitate mai bună în România”, a precizat Comisarul european pentru politica regională, Corina Creţu.

România a beneficiat deja de alte patru facilităţi similare

Iniţiativa de asistenţă tehnică JASPERS (asistenţă comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene – furnizată în comun de BEI şi Comisia Europeană) a contribuit la pregătirea unor strategii de dezvoltare pe termen lung care stau la baza selectării proiectelor care urmează a fi implementate cu fonduri din acest împrumut, verificând astfel şi asigurând calitatea consistentă a proiectelor care urmează a fi efectuate. „România a beneficiat deja de alte patru facilităţi similare: două facilităţi legate de perioada anterioară de programare UE, în valoare de 1,3 miliarde de euro, şi alte două pentru perioada de programare curentă, în valoare de 660 milioane de euro, care acoperă proiectele de mediu din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Capital Uman…”, Ionuţ Misa, Ministrul Finanţelor Publice.