Atestatul de producător va fi valabil cinci ani

0
732

Camera Deputaţilor a adoptat, marţea trecută, o initiaţivă legislativă privind piaţa produselor din sectorul agricol. Cei care au iniţiat-o au fost şase parlamentari ai UMDR, motivând că este nevoie pentru debirocratizarea sistemului de emitere a atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare, de un termen mult mai mare de valabilitate a acestor documente. Prin noua reglementare se extinde valabilitatea atestatului de producător şi a certificatului de comercializare a produselor agricole până la 5 ani de la data emiterii. Atestatul de producător reprezintă documentul care confirmă calitatea de producător agricol, persoanei fizice care desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol. La nivelul Doljului, înainte de unificarea Direcţiei Agricole cu Camera Agricolă, erau în evidenţe, circa 6.000 de atestate de producător: 700 la Direcţia pentru Agricultură Dolj, 5.200 la Camera Agricolă şi restul la asociaţiilor producătorilor.

  producator„Valabilitatea atestatului de producător este de cinci ani de la data emiterii. (…) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 5 ani şi se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării”, potrivit proiectului care modifică Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.

Emiterea se face în cinci zile

  Să precizăm că, în forma iniţială a legii, valabilitatea atestatului de producător era de un an de la data emiterii. Proiectul pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol a fost adoptat cu 225 de voturi „pentru” şi 25 „împotrivă”.

Obţinerea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor agricole se face urmând paşi simpli. Astfel, producătorul agricol se duce la Primărie, unde solicită eliberarea celor două documente, la fel cum cerea şi eliberarea certificatului de producător. Primăria este obligată, prin lege, fie să elibereze documentele solicitate de agricultor în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, fie să motiveze de ce nu le poate elibera.

Centralizarea cererilor o fac primăriile

carnet-de-comercializareDupă înregistrarea cererii formulate de producător, Primăria este cea care trebuie să realizeze o serie de verificări. În cadrul Primăriei există o persoană desemnată care se ocupă de Registrul Agricol. Aceasta, împreuna cu reprezentanţii formei asociative înregistrate şi recunoscută de către MADR de pe raza comunei în care îşi desfăşoară activitatea fermierul, iar în cazul în care nu există asociaţii, sarcina revine Camerei Agricole sau Direcţiei pentru Agricultură Judeţene, verifică dacă producătorul deţine sau nu teren pe care cultivă legume sau cereale, în funcţie de produsele pentru care solicită eliberarea celor două documente sau dacă deţine animale. Ulterior, în funcţie de rezultatul verificărilor, i se eliberează producătorului cele două documente.

De asemenea, Primăria centralizează cererile primite de la producători şi le transmite Consiliului Judeţean. Pe baza solicitărilor comunicate de primării şi consiliul judeţean solicită Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A. tipărirea necesarului de carnete de producător. După ce le primeşte de la consiliul judeţean, Primăria eliberează documentele producătorilor, contracost, stabilirea acestuia fiind în sarcina autorităţilor locale.

Atestatul confirmă activitatea economică agricolă

Atestatul de producător reprezintă documentul care confirmă calitatea de producător agricol, persoanei fizice care desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol.

Atestatul de producător se eliberează pe baza avizului consultativ dat de structurile asociative profesionale/patronale/sindicale, care se înregistrează în acest scop la primăriile autorităţilor administraţiei publice locale. Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol reprezintă documentul utilizat de persoana fizică deţinătoare a atestatului de producător, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul, a produselor agricole obţinute în fermă sau gospodăria proprie.

Debirocratizare, doar cu numele

atestat„Valabilitatea atestatului de producător este de 5 ani de la data emiterii. Atestatul de producător o filă distinctă pentru fiecare an, se completează anual cu datele din registrul agricol şi se vizează prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz”, se prevede în ultimele modificări la Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.

Or, aici, punctul de vedere al Guvernului Cioloş, aşa cum a fost scris la 25.04.2016, a fost foarte critic. „Modificarea formularului, prin includerea a cinci file, câte una distinctă pentru fiecare an de valabilitate, nu asigură debirocratizarea procedurilor, în condiţiile în care deţinătorul acestuia se deplasează anual la primării în vederea completării filelor în cauză cu datele existente în Registrul agricol. De asemenea, reducerea efortului bugetar nu poate fi cuantificată, având în vedere preţul actual al formularului faţă de un preţ al viitorului formular care va conţine o filă distinctă pentru fiecare an, având aceleaşi caracteristici grafice şi aceleaşi elemente de securitate”, a explicat Guvernul Cioloş. Se mai arăta că, introducerea unei perioade de valabilitate, cu adăugarea corespunzătoare a unui număr de cinci file, a căror rubricaţie se completează anual, nu asigură îndeplinirea obiectivelor de debirocratizare şi reducere a efortului bugetar.

Actele actuale rămân valabile până la expirare

producator 1Atestatele de producător eliberate până la data de 1 ianuarie 2018 în baza Ordinului nr. 1.846/2408/2014 al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din 3 Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările ulterioare, sunt valabile până la expirare.

Totodată, carnetele de comercializare eliberate până la data de 1 ianuarie 2018, în baza Ordinului nr. 20/208/2015 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările ulterioare, sunt valabile până la expirare.