25.000 de decese premature pe an, din cauza poluării atmosferice

0
328

poluarePoluarea atmosferică reprezintă un risc important pentru sănătatea publică, provocând mai mult de 25.000 de decese premature pe an în România. Avertismentul vine din partea Comisiei Europene, care a atenţionat ţara noastră în legătură cu deficienţele semnificative în ceea ce priveşte monitorizarea poluării aerului pe întregul său teritoriu.

România a primit o scrisoare de punere în întârziere în ce priveşte respectarea obligaţiilor de stat membru, deoarece nu a reuşit să creeze o reţea de monitorizare care să respecte standardele şi cerinţele UE în vederea evaluării eficiente şi a îmbunătăţirii calităţii aerului.

Acest prim avertisment include reţeaua de monitorizare a unei game largi de zone şi aglomerări, precum şi toţi principalii poluanţi, inclusiv dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon şi ozonul, arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice.

Poluarea atmosferică reprezintă un risc important pentru sănătatea publică, provocând mai mult de 25.000 de decese premature pe an în România. O monitorizare adecvată este o cerinţă fundamentală pentru verificarea conformităţii cu diferitele standarde UE în ceea ce priveşte calitatea aerului.

Legislaţia UE privind calitatea aerului, precum şi normele pentru un aer mai curat în Europa, impun statelor membre să evalueze calitatea aerului pe întreg teritoriul lor şi să ia măsuri pentru a limita expunerea cetăţenilor la poluanţi.