Inspectoratul General pentru Imigrări – noi modificări ale programului de lucru

0
682

În contextul măsurilor de prevenire şi limitare a răspândirii infectării cu COVID-19, Inspectoratul General pentru Imigrări stabilește noi măsuri pentru cetățenii străini, care vor fi aplicate în perioada stării de urgență. Astfel, se suspendă activitatea de preluare a cererilor de eliberare a documentelor de călătorie, a permiselor de ședere, reunificare a familiei pentru beneficiarii unei forme de protecție internațională, precum și suspendarea primirii cererilor de restituire a pașapoartelor naționale, de eliberare a unor copii ale documentelor sau de rectificare a datelor din dosarul personal.

În cazul în care valabilitatea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări (permise de ședere, documente de călătorie, decizii de returnare etc.) expiră în această perioadă, ele vor fi automat prelungite până la finalul perioadei critice, nefiind necesare demersuri din partea cetățenilor străini. Totodată, se mențin măsurile aprobate anterior, având ca scop evitarea aglomerării în zonele de relații cu publicul. Activitatea de relaționare se va desfășura, pe cât posibil, prin mijloacele electronice de comunicare și prin intermediul serviciilor poștale. Astfel, se limitează numărul persoanelor al căror acces este permis simultan în spațiile unde sunt amenajate ghișeele, iar activitatea de primire în audiență în cadrul structurilor Inspectoratului General pentru Imigrări se suspendă.

De asemenea, accesul în incinta sediilor structurilor județene pentru imigrări va fi permis doar titularilor sau, după caz, persoanelor mandatate/delegate, în baza actului de identitate/document de trecere a frontierei, prezentat în original.

În perioada stării de urgență, în programul de relații cu publicul pot interveni modificări orare. Persoanele interesate pot consulta secțiunea Contact a site-ului public accesând următorul link: http://igi.mai.gov.ro/ro/node/contact. Vor fi preluate cu preponderență solicitările adresate pe portalul on-line, iar cele neprogramate vor fi primite doar pentru situații temeinic justificate, de maximă urgență.

Se menține suspendarea activităților la punctele de informare (informarea cetățenilor realizându-se prin mijloace electronice și/sau telecomunicații), precum și primirea cererilor de acordare a dreptului de ședere pe termen lung cetățenilor străini și beneficiarilor de protecție internațională. Totodată, interviurile care au ca scop identificarea elementelor căsătoriei de conveniență, cu înștiințarea scrisă a străinilor, se vor replanifica.