Foştii deţinuţi, consiliaţi în vederea obţinerii unui loc de muncă

0
123

Asociaţia „Vasiliada” le oferă foştilor deţinuţi consiliere socială, psihologică, orientare profesională şi mediere pentru obţinerea unui loc de muncă. 

În calitate de beneficiar al proiectului “SOCIAL – Strategia de ocupare şi calificare prin învăţare şi activităţi pentru libertate”, POSDRU/69/61/S/32801, derulat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Federaţia Filantropia şi Patriarhia Romană, Asociaţia “Vasiliada” a finalizat, la sfârşitul lunii februarie a.c., activitatea de evaluare şi consiliere socio-profesională a celei de-a patra grupe de beneficiari care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul panificaţiei.

Astfel, la începutul lunii martie, prin intermediul Punctului de informare şi sprijin pentru persoanele anterior aflate în detenţie, a fost demarată activitatea de mentorat pentru 12 dintre deţinuţii eliberaţi din Penitenciarul Craiova, care au beneficiat de cursuri de formare profesională în perioada septembrie-decembrie 2011. În beneficiul acestora se derulează în prezent activităţi de consiliere socială, psihologică, orientare profesională şi mediere pentru obţinerea unui loc de muncă.

Proiectul “SOCIAL – Strategia de ocupare şi calificare prin învăţare şi activităţi pentru libertate” este implementat cu sprijinul unor instituţii de profil din zona (primării, ONG-uri, fime) şi are drept scop reinserţia socio-profesională a foştilor deţinuţi. Scopul proiectului este diminuarea inegalităţii de şanse a persoanelor private de libertate şi a foştilor deţinuţi, în tranziţia lor de la penitenciar la viaţa socială şi de muncă. Obiectivele urmărite sunt: promovarea de modele alternative de sprijinire a ocupării şi de dezvoltare de servicii pentru integrarea în muncă; dezvoltarea angajabilităţii în entităţi ale economiei sociale; generarea de locuri de muncă flexibile şi inovative.

Asociaţia „Vasiliada” organizează astăzi, la ora 10.30, o masă rotundă cu tema “Parteneri sociali în reţeaua de suport pentru reintegrarea socială a persoanelor eliberate din sistemul de detenţie”. Evenimentul se desfăşoară în sala de conferinţe a Centrului Social „Mitropolit Firmilian” din strada „Mitropolit Firmilian” nr. 10, din Craiova. În cadrul întâlnirii, se va semna Protocolul de cooperare al Reţelei de suport în domeniul promovării economiei sociale pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor eliberate din sistemul de detenţie. Semnatarii acestui protocol sunt zece instituţii şi organizaţii non-guvernamentale care activează în domeniul social şi care sunt interesate să colaboreze pentru sprijinirea acestei categorii sociale dezavantajate.