Actele normative adoptate de Guvern în ședința de ieri

0
294

I.           PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECTUL LEGII bugetului de stat pe anul 2021

2.    PROIECT DE LEGE privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

3.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021

II.        ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație şi agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextual pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

III.     HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuințe