Viitoarele investiții ale UE în domeniul sănătății

0
78

Ieri, comisarii Crețu și Andriukaitis au reunit profesioniști din domeniul sănătății pentru a demara reflecția cu privire la viitoarele investiții ale UE în domeniul sănătății în cadrul programelor politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027. În perioada de programare 2014-2020 au fost investite în domeniul sănătății fonduri ale politicii de coeziune în valoare de 8 miliarde de euro, incluzând o cofinanțare din partea UE în valoare de 4 miliarde de euro. În perioada 2014-2020, un număr de 44,5 milioane de persoane din UE ar trebui să beneficieze de servicii de sănătate îmbunătățite.

În contextul mesei rotunde organizate în cadrul Comisiei cu asociații din domeniul sănătății, cum ar fi Asociația Europeană de Management al Sănătății și EuroHealthNet, comisarii au lansat un proiect-pilot pentru îmbunătățirea serviciilor de urgență transfrontaliere din Pirinei, între regiunile de frontieră ale Franței, Spaniei și Principatului Andorra. Ei au anunțat, de asemenea, că sănătatea va fi noua categorie din anul acesta pentru premiile RegioStars. „Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, aproape 70% dintre europeni doresc ca UE să facă eforturi mai mari în domeniul sănătății. Acționând prin intermediul fondurilor politicii de coeziune, ni se oferă posibilitatea de a aduce o schimbare pe teren, acolo unde este necesar, și de a arăta că solicitările exprimate de concetățenii noștri europeni nu sunt ignorate”, a subliniat Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis.

Servicii de sănătate îmbunătățite pentru 60 de mii de locuitori

Discuția a concluzionat că sistemele de sănătate evoluează către un nivel mai ridicat de educație, de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor. De asemenea, ele se îndepărtează de asistența acordată în spitale și în cadrul sistemului instituțional, trecând la îngrijirea acordată la nivelul comunității și la integrarea asistenței medicale și sociale. Odată cu noile obiective de politică care permit investiții integrate în domeniul sănătății, al incluziunii sociale și al educației, propunerea Comisiei privind politica de coeziune pentru perioada 2021-2027 prevede condițiile de sprijinire a acestor schimbări. „Investițiile politicii de coeziune în domeniul sănătății, în valoare de peste 4 miliarde de euro din fondurile UE în cadrul bugetului actual, sunt expresii concrete ale unei Europe care protejează. Sunt mii de proiecte cu finanțare europeană în domeniul sănătății pe teritoriul întregii Europe, dovadă vie a beneficiilor aduse de astfel de investiții. Un exemplu ar fi ambulatoriul spitalului municipal din Cluj-Napoca, România, ce furnizează servicii de sănătate îmbunătățite pentru aproximativ 60 de mii de locuitori. Multiplicați acest exemplu de mii de ori și veți obține o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă investițiile noastre în sectorul de sănătate”, a precizat Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu

Politica de coeziune poate contribui la sprijinirea acestor investiții

Evoluțiile în materie de asistență medicală necesită diferite investiții în infrastructură, fie în centre de asistență medicală primară și comunitară, fie în programe de prevenire, de îngrijire integrată și de formare a forței de muncă. Politica de coeziune poate contribui la sprijinirea acestor investiții. Statele membre și regiunile trebuie să conceapă strategii de investiții pe termen lung, care să includă infrastructura, capitalul uman, tehnologiile inovatoare și noile modele de furnizare a serviciilor de îngrijire. Pentru a sprijini aceste strategii, fondurile politicii de coeziune pot fi combinate cu alte instrumente ale UE, cum ar fi InvestEU, sau cu programe naționale. Comisia este pregătită să sprijine statele membre și regiunile în vederea planificării acestor strategii.

 

Sănătate: noua categorie din anul acesta pentru premiile RegioStars

În fiecare an, premiile RegioStars recompensează cele mai bune și mai inovatoare proiecte din Europa în domeniul politicii de coeziune, din cinci categorii tematice, inclusiv o temă a anului. Ediția din acest an va urmări să recompenseze proiectele de calitate din domeniul sănătății, pentru a inspira statele membre și regiunile.