Începe procedura completării normei didactice

0
53

profesoriÎn conformitate cu prevederile legale ale Punctului 5, conţinute în Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, Anexa nr.19 la Metodologia-cadru aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016, în perioada 22 – 28 februarie 2017, se desfăşoară activităţi privind completarea normei didactice a cadrelor titulare pentru anul de învăţământ viitor.

Astfel, după cum au făcut cunoscut reprezentanţii ISJ Dolj, în perioada cuprinsă în program, pe 22 februarie va fi afişată lista tuturor catedrelor vacante sau rezervate complete şi incomplete. În zilele de 23 şi 24 februarie vor fi înregistrate cererile pentru completarea normei didactice, iar pe 27 februarie sunt organizate probele practice/orale în profilul postului. Pe 28 februarie va avea loc şedinţa de repartizare, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul ISJ Dolj.

Cadrele didactice titulare care solicită completarea normei cu ore în altă specialitate decât cea pe care sunt titulare depun cerere de întregire pentru disciplina respectivă, având documente doveditoare pentru evaluarea activităţii pe specialitatea solicitată (ierarhizarea  în ordinea descrescătoare a punctajelor se face conform materiei cerute).