Elevii de gimnaziu şi liceu se pot înscrie, de astăzi, la etapa judeţeană a Concursului Naţional „Mesajul meu antidrog”

0
69

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin cele 47 de centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog de la nivel teritorial, a lansat la nivel naţional ediţia a XIV-a a Concursului „Mesajul meu antidrog”, având ca temă „Colorează-ţi viaţa altfel… fără droguri!”. Aceasta se desfăşoară în intervalul februarie – iulie 2017, în cadrul instituţiilor din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din toate judeţele ţării şi din Bucureşti. Etapa judeţeană începe astăzi şi se derulează până pe data de 5 mai. „Mesajul meu antidrog” este un proiect de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal şi are loc anual, încă de la înfiinţarea ANA.

antidrog 1Având ca obiectiv specific dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflate într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.

Scopul concursului este menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar, iar obiectivul general este creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.

antidrog 2Secţiunile ediţiei a XIV-a sunt: eseu literar, arte vizuale (grafică, desen), film scurt metraj, spot, sport (la nivel judeţean), iar criteriile de evaluare a lucrărilor urmăresc încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului şi a subiectului ales, acurateţea stilului, claritatea limbajului. Din fiecare judeţ / sector vor fi selecţionate 10 şcoli (atât din mediul urban, cât şi rural) cu învăţământ gimnazial şi 5 licee (atât din mediul urban, cât şi rural) ce totalizează aproximativ 3.500 de elevi. Beneficiarii direcţi estimaţi ai concursului sunt 150.000 de tineri.

***

antidrog 3Organizării motivează iniţierea şi desfăşurarea Concursului Naţional „Mesajul meu antidrog” prin faptul că una dintre problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de droguri îndeosebi printre elevi. „Răspândirea consumului abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe teritoriul ţării noastre şi este necesară o intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de droguri”, spun aceştia.

„Studiul naţional în şcoli privind  consumul de tutun, alcool şi droguri” reprezintă participarea României la Proiectul European de Cercetare în Școli privind Alcoolul şi alte Droguri („The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs”), identificat uzual prin abrevierea ESPAD. Studiul se desfăşoară din 4 în 4 ani, ultimul fiind realizat în 2015.

Potrivit acestuia: «Deşi consumul de tutun în rândul adolescenţilor din România s-a înscris pe o linie descendentă începând din 2003, în 2015 se menţine la valori similare celor observate în studiul anterior, fiind peste mediile europene, pentru toate perioadele de referinţă: consumul de tutun de-a lungul vieţii – 51,7% faţă de 45,6% la nivel european, consumul de tutun în ultimele 30 de zile – 30,1% faţă de 21,4% şi consumul de tutun zilnic în ultimele 30 de zile – 19,7% faţă de 12,4%. Totodată, se observă valori mai mari ale consumului de tutun în rândul băieţilor, comparativ cu cele înregistrate în rândul fetelor, însă pentru ambele sexe adolescenţii din România se situează peste valorile medii europene».

Proporţia adolescenţilor de 16 ani care au consumat de-a lungul vieţii vreo băutură alcoolică este de 77,9%, aflându-se în scădere faţă de studiile anterioare şi situându-se în continuare sub media ESPAD în valoare de 80,3%. Dintre drogurile ilicite, cel mai mare nivel al consumului este înregistrat de canabis – 8,1%. Comparativ cu valorile medii europene, consumul de canabis/haşiş în rândul elevilor de 16 ani din România este de două ori mai mic.