PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

0
185

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 Craiova, 200585

Tel.: 40251/416235

Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

DISPOZIŢIA NR.1605

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art. 39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată,  privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  solemnă  în data  de 25.02.2013, ora 11,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Prezentare de mesaje şi alocuţiuni cu ocazia Zilelor „Marin Sorescu”, ediţia a  XIII-a,  2013.
  2. Conferirea de diplome „Marin Sorescu” 2013 unor personalităţi marcante ale vieţii culturale.

 Emisă azi 19.02.2013

      PRIMAR,                                             SECRETAR,

  Lia – Olguţa VASILESCU                         Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,

cons. jr. Diana DĂRAC