Lecţiile de Chimie, mai atractive şi mai accesibile pentru elevii de liceu şi de gimnaziu

0
302

Elevii de liceu şi de gimnaziu vor putea învăţa mai uşor procesele şi fenomenele chimice, graţie unui proiect, “Privim către viitor”, care plasează lecţiile în mediul online. Finanţat din fonduri europene şi desfăşurat de Universitatea Politehnică din Bucureşti, proiectul le permite tinerilor să îşi formeze o imagine mai clară asupra reacţiilor chimice, dar şi posibilitatea de a interacţiona cu componentele din substanţele chimice, într-un mediu virtual, securizat. Pentru ca ideea să poată fi implementată, profesorii universitari au trecut ei înşişi printr-o serie de sesiuni de formare, cu durata de doi ani. Proiectul “Privim către viitor” a fost construit în jurul unei platforme moderne de educaţie, fiind create un suport de curs specializat şi o bibliotecă de lecţii digitizate de Chimie. Astfel au fost puse la dispoziţie profesorilor de Chimie noi instrumente pedagogice şi resurse curriculare. Principalul obiectiv al proiectului a vizat formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic de chimie din învăţământul gimnazial şi liceal, în vederea îmbunătăţirii capacităţii sale în utilizarea metodelor interactive pentru procesul de predare−învăţare.

“I-am ajutat pe profesori să le arate elevilor cât de frumoasă este Chimia”

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti şi Siveco România S.A. au dezvoltat două programe de formare profesională continuă pentru profesorii care predau discipline chimice în sistemul preuniversitar: “TIC − Chimie” şi “Privim către viitor − e−Chimie”. 2.750 de profesori care predau în reţeaua şcolară preuniversitară au parcurs, într−un interval de doi ani, sesiuni de formare în domeniul utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi perfecţionării de specialitate, acumulând 35 de credite transferabile. “Împreună cu echipa de proiect, am convingerea că i-am ajutat pe profesorii din ciclul preuniversitar să le arate elevilor cât de frumoasă este Chimia şi câte satisfacţii îţi poate da exercitarea unei profesii în acest domeniu. Prin acest program am oferit instrumente informatice, atractive şi uşor de utilizat, care vor contribui la atragerea şi formarea academică a viitorilor chimişti. Aceste instrumente sunt dezvoltate astfel încât să asigure elevilor o pregătire teoretică şi practică la standarde europene, pregătindu-i să se alinieze reglementărilor în domeniu”, a declarat prof. dr. ing. Ana Maria Joşceanu, manager de proiect, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti.

Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului “Privim către viitor” şi modalităţile de implicare în activităţile comunităţii cadrelor didactice, în scopul promovării bunelor practici de predare identificate, vor fi prezentate şi la Craiova, în cadrul unei conferinţe de presă, care se va desfăşura sâmbătă, 23 februarie, la Hotel Europeca, începând cu ora 11:00.