Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, beneficiar al unui program de combatere a fraudei

0
150

În cadrul Programului Hercule IIIPregătire împotriva fraudei, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost beneficiarul unei finanţări din partea OLAF pentru proiectul RAISA – Creşterea conştientizării şi îmbunătăţirea metodelor de lucru ale actorilor implicaţi în lupta împotriva fraudei cu achiziţii intracomunitare care afectează bugetul UE”. Valoarea totală a proiectului a fost de 102,104.02  euro din care: 81,683.21 euro a reprezentat finanţarea OLAF, iar suma de 20,420.81 euro, cofinanţare  IPJ DOLJ.

Perioada de implementare inițială a fost de 14 luni, însă ca urmare a măsurilor instituite la nivel național și european în contextul prevenirii și combaterii pandemiei cu SARS-COV 2, aceasta a fost extinsă cu 12 luni, astfel că activitățile propuse s-au desfășurat pe parcursul a 26  de luni ( 01 decembrie 2019 – 31 ianuarie 2022).  “În demersul întreprins de instituţia noastră pentru a face front comun împotriva fraudei cu achiziții intracomunitare cu celelalte instituţii de aplicare a legii cu atribuţii în domeniu, ni s-au alăturat din România: IPJ Alba, IPJ Arad, IPJ Brașov, IPJ Giurgiu, IPJ Mehedinți, Direcţia Regională Vamală Craiova; din Ungaria: I.P.J Bekes și Agenţia Naţională Vamală şi Fiscală; din Bulgaria: Direcţia Vamală Lom, Direcţia Regională de Poliţie Vidin și Direcția Regională de Poliție Vratsa”, a precizat comisar – şef de poliţie Laurenţiu Dumitrescu, inspector  – şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj. “În realizarea schimbului de experienţă şi bune practici am beneficiat de sprijinul     experţilor din cadrul Departamentului pentru Lupta Antifraudă, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Economice – IGPR şi din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Obiectivul general al proiectului RAISA a fost îmbunătățirea metodelor şi tehnicilor de investigare, precum şi a cunoştinţelor lucrătorilor implicaţi în lupta împotriva fraudei cu achiziții intracomunitare în România, Ungaria şi Bulgaria” a mai spus Laurenţiu Dumitrescu. Obiectivele specifice ale proiectului  au fost: creşterea gradului de conştientizare în rândul agenţiilor de aplicare a legii din Romania, Ungaria si Bulgaria cu atribuţii privind lupta împotriva fraudei cu achiziții intracomunitare; îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale a specialiştilor de investigarea fraudelor, funcţionarilor vamali și fiscali din cele trei ţări cu privire la tehnicile şi metodele de investigaţie folosite în lupta împotriva fraudei cu achiziții intracomunitare. Grupul ţintă a fost reprezentat de cei 270 poliţişti, inspectori vamali și fiscali, poliţişti de frontieră şi transporturi cu atribuţii în domeniul achiziţiilor intracomunitare, reprezentanţi ai Ministerului Public, experţi ai DLAF, IGPR-DICE, ANAF cu privire la care s-a urmărit dobândirea unei expertize îmbunătățite în domeniul abordat. Dintre aceștia, 220 au fost din România, 30 din Bulgaria și 20 din Ungaria.

Achiziții intracomunitare în România, Ungaria şi Bulgaria

Ca şi rezultate atinse prin intermediul activităţilor desfăşurate, amintim: facilitatea unei cooperări transfrontaliere române-bulgare-maghiare între specialiştii de investigare a fraudelor, funcţionarii vamali şi ficali; diseminarea la nivelul statelor partenere a celor mai bune practici privind prevenirea şi combaterea fraudei cu achiziții intracomunitare; realizarea broşurii „Metode și tehnici folosite în lupta împotriva fraudei cu achizitii intracomunitare în România, Bulgaria și Ungaria” care încearcă să ofere o imagine asupra evoluţiei fenomenului de frauda cu achizitii intracomunitare înregistrat în cele trei țări partenere în proiect. În cadrul proiectului RAISA au fost organizate următoarele activităţi:

  • conferinţa de deschidere – februarie 2020;
  • întâlnire de lucru – august 2021;
  • 2 seminarii internaţionale – septembrie şi decembrie 2021;
  • conferinţa de închidere – ianuarie 2022.