Comunităţi în creştere: Abilitare prin permacultură socială, proiect Erasmus +, implementat de Asociaţia DOMINOU Craiova

0
143

Proiectul „COMUNITĂȚI ÎN CREȘTERE: Abilitare prin permacultură socială” răspunde la două provocări importante din Europa: incluziunea socială și obiectivele de mediu și climatice, prin utilizarea unei abordări iinovatoare a permaculturii sociale, grădinărit în comunitate și stiluri de viață durabile. Growing communities: Empowerment through social permaculture, Erasmus KA2, implementat de Asociația DOMINOU, alaturi de partenerii EDUPLUS din Spania și Kulturlabor-Try & Error din Germania, își propune să facilitezea dulților, cu accent pe adulții vulnerabili, dobândirea unui set larg de abilități, cunoștințe și competențe necesare pentru a participa activ la societatea modernă, într-o perspectivă pe tot parcursul vieții, dintre care enumerăm:gândirea critică, conștientizarea civică și de mediu, alimentația autonomă și deprinderea de stiluri de viață sănătoase. În cadrul proiectului, care se derulează timp de 24 de luni, se vor dezvolta:

  1. Un model educațional european, care să permită educatorilor adulți să învețe cursanții, inclusiv adulții din medii defavorizate, să devină adevărați factori de schimbare în comunitățile lor locale.
  2. Instrumente de învățare-un set de materiale de instruire și de învățare în ritm propriu (OER), care sprijină grupurile dezavantajate și formatorii de adulți în implementarea proceselor comunitare transformative.

3.Un program de implicare pentru a spori motivația de participare în societate a 60 de adulți, cu accent pe cei cu mai puține posibilități, ce vor face schimb de experiență în timpul microformărilor și activităților sociale cu colegii. Aproximativ 22,4% din populația din Europa trăiește în gospodării cu risc de sărăcie sau excluziune socială, iar în România, conform EUROSTAT 2017, persoanele expuse riscului de excluziune socială și sărăcie sunt în proporție de 35,7%.

Persoanele vulnerabile din comunitățile noastre sunt cele mai afectate de consecințele unei crize (cum ar fi și pandemia COVID 19), nu numai din punct de vedere economic, ci și în ceea ce privește accesul la alimente accesibile și echilibrate. Creșterea autonomiei alimentare și schimbarea modelelor de consum către obiceiuri durabile ar putea fi o modalitate pentru formatorii adulți de a motiva beneficiarii finali ai proiectului de a-și îmbunătăți situația socio-economică, sănătatea și oportunitățile educaționale.