Modificări în simularea Bacalaureatului, pentru elevii clasei a XI-a

0
375

Examenul de Bacalaureat din 2018 se pregăteşte de acum, iar prima ocazie este în primăvara acestui an, când vor avea loc simulările „maturităţii”, la care participă elevii care sunt, în prezent, în clasa a XI-a. Ministerul Educaţiei Naţionale a emis ordinul nr. 3004/04.01.2017, prin care sunt prezentate modificările susţinerii probei de Limba şi literatura română.

eleviSimularea probei scrise la Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a, anul şcolar 2016 – 2017, va avea unele modificări, care au fost prezentate şi transmise în teritoriu de către inspectorul şcolar de specialitate. Conform noilor reglementări, subiectele sunt diferenţiate parţial în funcţie de filiere, profiluri şi specializări: unul dintre ele pentru „teoretic” – profil „real”; filiera „tehnologică”; cea „vocaţională” – toate profilurile (cu excepţia profilului „pedagogic”); celălalt pentru „teoretic” – profilul „umanist”; „vocaţional” pe partea „pedagogic”. „Noutăţile constau în subiecte comune pentru primele două subiecte, al treilea fiind păstrat pentru toate specializările. Sunt modificări şi în ceea ce ţine de structura de examen pentru cele comune, toate fiind transmise în unităţile de învăţământ din judeţ”, a precizat prof.  Teodora Badea, inspector pentru Limba şi literatura română în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Cerinţe şi punctaje

Modificările, comparativ cu cerinţele anterioare, se referă la conţinutul primelor două subiecte scrise pentru toate formele de învăţământ, fiecare cu schimbarea sa. Astfel, prima probă va consta într-un nou format: un suport de text nonliterar, memorialistic, epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, ştiinţific, argumentativ, din domeniul audio-vizualului, la prima vedere şi este alcătuit din două secţiuni: una semiobiectivă de tip întrebare structurală, cea de-a doua cu pondere subiectivă, de tip „eseu”.  Al doilea prag , de asemenea comun, are ca suport un text literar (epic, liric sau dramatic) la prima vedere şi are în vedere o temă cu subiect bineprecizat, la care întrebarea adresată trebuie să aibă un răspuns scurt. Cel de-al treilea subiect, diferenţiat , constă în elaborarea unui eseu structurat şi vizează aspecte de analiză tematică, structurală, stilistică a operelor literare studiate , ce aparţin autorilor canonici, curentelor culturale/literare, perioadelor, speciilor literare şi/sau a tipurilor de texte menţionate în programa de bacalaureat. S-a stabilit şi sistemul de punctaj. Astfel, primul subiect va fi notat cu 40 de puncte, cel de-al doilea cu 10 , iar cel de-al treilea cu 30. Ultimul este diferenţiat în funcţie de filieră, profil şi specializare, eseul având repartozate 18 puncte, iar organizarea discursului – 12. Lucrarea are nevoie de minimum 400 de cuvinte, în dezvoltarea subiectului propus, uar redactarea lucrării mai primeşte 10 puncte (trei pentru utilizarea limbii literare; acelaşi număr pentru ortografie, punctuaţia primeşte aceeaşi notare, iar aşezarea în pagină şi lizilibilitatea au împreună restul). Din oficiu, sunt acordate zece puncte.

***

Simularea la care vor participa elevii din clasa a XI-a urmăreşte şi evaluarea unor competenţe ale elevilor, cuprinse pe o listă destul de lungă. Redăm câteva dintre ele: utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare; folosirea adecvată a strategiilor de interpretare , a modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare; punerea în context a fragmentelor studiate, prin raportare la epocă sau la diverse curente literare; argumentarea în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.