Abandonul şcolar – între rezultate şi recomandări

0
117

Abandonul şcolar constituie, încă, o problemă. Conform statisticilor, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj rata abandonului a fost  în scădere, în anul şcolar 2013-2014, comparativ cu alţi ani, dar cu uşoară creştere faţă de anul precedent.

Având în vedere politicile educaţionale actuale şi documentele strategice de politică educaţională, care sunt armonizate cu cele europene, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj a efectuat un studiu privind abandonul şcolar. Printre obiective s-au aflat stabilirea procentului de abandon şcolar, depistarea cauzelor care îl generează  şi elaborarea unui set de recomandări destinate cadrelor didactice şi părinţilor, în scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen. Dificultăţile materiale, dezorganizarea familiei, situaţiile şcolare dezastruoase sunt printre factorii care au condus la perpetuarea situaţiei.

Conform statisticii, rata de abandon şcolar, pe ultimii opt ani şcolari, se prezintă astfel: 2006-2007 – 2,33%; 2007-2008 – 2,25%; 2008-2009 – 2,55%; 2009-2010 – 2,38%; 2010-2011 – 2,5%; 2011-2012 – 2,66%; 2012-2013 – 2,25%; 2013-2014 – 2,44%. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 144 de unităţi şcolare (66923 elevi), 50 dintre acestea fiind din Craiova, 79 din mediul rural, iar restul din alte oraşe doljene.

În judeţ au fost depistate 1632 de cazuri de abandon şcolar, 460 dintre acestea fiind în învăţământul primar, 849 în cel gimnazial, celelalte în cel liceal. Cauzele au fost multiple: sociale (236), economice (152), medicale (3), psihopedagogice (4), migraţia familiilor în alte judeţe sau în străinătate (172), iar din cauze nedeclarate sau necunoscute – cele mai multe – 1.065.

„Recomandăm o sporire a rolului învăţământului preşcolar, deoarece am constatat că aproape jumătate din eşecurile depistate în clasele primare şi gimnaziale au fost cauzate de diferenţele existente la debutul şcolarizării. De asemenea, trebuie stabilite relaţii de parteneriat real şi eficient între şcoală şi familie, cu accent pe creşterea interesului părinţilor faţă de pregătirea copiilor. Tot atât de importante sunt proiectarea unor acţiuni de orientare şcolar-profesională corelate cu cererea de pe piaţa muncii şi promovarea parteneriatului şcoală – comunitate – familie”, a declarat Mihăiţă Stoica, purtător de cuvânt al ISJ Dolj.

CRISTI PĂTRU