În 2020, societățile cu sediul în UE și-au redus volumul global al investițiilor în cercetare și dezvoltare cu 2,2 %

0
246

Potrivit noii ediții a tabloului de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din UE, publicată recent, în pofida unui mediu economic global dificil în 2020, companiile din UE au sporit nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare în sectorul sănătății și al serviciilor TIC. UE rămâne unul dintre liderii din domeniul brevetelor de mare valoare pentru tehnologiile verzi și al brevetelor verzi din industriile energointensive, ceea ce reprezintă o dovadă a transformării sale în vederea atingerii neutralității climatice.

În mod specific, companiile cu sediul în UE au majorat investițiile în cercetare și dezvoltare în sectorul sănătății (10,3 %) și al serviciilor TIC (7,2 %), deși într-un ritm mai lent decât cele din SUA și China. Cu toate acestea, volumul global al investițiilor în cercetare și dezvoltare realizate de companiile din UE a scăzut pentru prima dată în ultimii 10 ani, în principal din cauza scăderii investițiilor în cercetare și dezvoltare din sectorul automobilelor, din sectorul aerospațial și din cel al apărării. În 2020, societățile cu sediul în UE și-au redus volumul global al investițiilor în cercetare și dezvoltare cu 2,2 %. Companiile din SUA și China și-au majorat volumul global al investițiilor în cercetare și dezvoltare cu 9,1 %, respectiv, cu 18,1 %. În cursul crizei provocate de coronavirus, companiile cu sediul în SUA și China și-au sporit ponderea investițiilor în cercetare și dezvoltare în anumite sectoare, precum sectorul sănătății (SUA: 17,9 %; China: 30,7 %), al serviciilor TIC (SUA: 12,4 %; China: 21,2 %) și al producătorilor de TIC (SUA: 7,8 %; China: 11,5 %).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_6599

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Investițiile în cercetare și inovare sunt esențiale pentru ca industria europeană să își asume rolul de lider în tranziția verde, să exceleze în sectorul TIC, care cunoaște o dezvoltare rapidă, și să conducă noul val al inovațiilor „deep-tech”.. Tabloul de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din UE ne arată în mod clar în ce sectoare trebuie să ne intensificăm eforturile, invitându-ne să investim acum pentru viitor.”