Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova se angajează pentru o Europă solidară

0
1253

Continuând o colaborare europeană fructuoasă, începută în 2013 prin desfăşurarea unui proiect Comenius, Colegiul National „Carol I” a depus cu succes candidatura proiectului intitulat „Ensemble pour une Europe Solidaire” („Impreună pentru o Europă solidară”), la termenul de 29 martie 2017, în calitate de şcoală coordonatoare. Alte două licee europene sunt partenere în acest proiect: Liceul Vytautas Didysis (Klaipeda, Lituania) şi Liceul Bilingv Acad. Lyudmil Stoyanov (Blagoevgrad, Bulgaria).

Proiectul este centrat pe dezideratul coeziunii sociale, propunând acţiuni concrete pentru promovarea solidarităţii, a diversităţii, a valorilor etice şi democratice. Scopul său este dezvoltarea competenţelor sociale şi interculturale în cadrul unei comunităţi ample (elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali), prin intermediul cooperării între instituţii şcolare europene, pentru a încuraja cetăţenia activă şi a contribui la incluziunea socială a persoanelor în dificultate.

„Educaţia este un mijloc esenţial de combatere a excluziunii sociale”

Printre obiectivele proiectului Ensemble pour une Europe Solidaire se numără încurajarea intervenţiei pentru a combate orice formă de discriminare legată de origine rasială şi etnică, religie sau credinţă, vârstă sau sex; schimbarea mentalităţii şi a atitudinii pentru a deveni cetăţeni europeni responsabili, care se implică în viaţa comunităţii; promovarea diversităţii lingvistice şi culturale, precum şi a abordărilor interdisciplinare; dezvoltarea spiritului critic şi educaţia privind mijloacele mass-media, în special folosirea Internetului şi a reţelelor de socializare, ca alternative de manifestare a rezistenţei contra oricărei forme de discriminare, îndoctrinare sau violenţă. „Educaţia este un mijloc esenţial de combatere a excluziunii sociale, a extremismului, a dislocării societăţilor democratice. In acest context, proiectul coordonat de Colegiul National Carol I se axează pe participarea la acţiuni concrete la nivel local, naţional şi european, cu scopul de a proteja pluralismul, incluziunea socială, valorile noastre comune, înţelegerea interculturală”, a precizat Alina Ioanicescu, profesor de limba franceză şi coordonator al acestui proiect Erasmus.

„Stereotipurile se schimbă greu”

 Metodologia proiectului include o varietate de mijloace de abordare şi punere în valoare a tematicii alese: conferinţe, dezbateri , ateliere de lucru, vizite tematice, acţiuni de voluntariat, lucrări practice şi artistice (fabricare de obiecte artizanale tradiţionale, ateliere gastronomice, de pictură, de fotografii şi afişe, dansuri şi cântece), filme şi expoziţii ce vor permite participanţilor să se confrunte, de-a lungul celor doi ani de proiect, cu o viziune dinamică a conceptelor studiate, permiţând mijloace concrete de intervenţie socială. ”Deşi, teoretic, societatea în care trăim se declară adepta diversităţii, practica demonstrează că stereotipurile se schimbă greu, în timp, iar intoleranţa rămâne un soi de alergie simbolică la diversitate. Aici trebuie să intervină educaţia şi proiecte de acest gen, care pot schimba preconcepţii, comportamente, prin acţiuni comune, indiferent de clasă, etnie, gen, apartenenţă socio-culturală ori religioasă. Noi suntem o mică parte din Europa, iar prin activităţile în parteneriat, în cadrul acestui proiect, demonstrăm că putem pune o cărămidă solidă la construcţia unei Europe Solidare”, a adăugat Daniela Nicola, profesor de limba şi literatura română, membru al echipei de proiect a Colegiului Naţional Carol I.

Se va conlucra pentru coeziunea socială într-o Europă ameninţată

Programul activităţilor propuse este unul foarte dinamic şi interactiv, oferindu-le celor 20 de elevi participanţi şi profesorilor îndrumători posibilitatea de a colabora şi comunica în cadrul echipei de proiect, alături de partenerii europeni, în calitate de cetăţeni activi ai comunităţii locale, naţionale şi internaţionale. Sunt deja în derulare activităţi din primul an de proiect, conform deciziilor luate de coordonatorii din cele trei ţări partenere în timpul reuniunii din octombrie 2017, de la Blagoevgrad, Bulgaria, în vederea mobilităţilor din România (aprilie 2018) şi din Lituania (oct 2018). Aceste activităţi promovează solidaritatea, valorile etice şi democratice:  prezentarea liceului, a oraşului şi regiunii, crearea comună a unui chestionar sociologic privind cunoştinţele reprezentanţilor comunităţii în legătură cu incluziunea socială, cetăţenia activă şi diversitatea; realizarea în fiecare instituţie a colţului Erasmus+, un panou care conţine toate produsele şi galeria foto a activităţilor, precum şi cuvântul “solidar” al lunii; realizarea calendarului evenimentelor internaţionale legate de solidaritate, diversitate şi lupta împotriva discriminării; teatru – forum, instrument social de intervenţie comunitară, având ca scop dezvoltarea coeziunii sociale; crearea de carte comune a comportamentelor cetăţeneşti.

Graţie proiectului Ensemble pour une Europe solidaire, participanţii vor avea posibilitatea de a compara, de a evalua asemănările şi deosebirile între diverse ţări europene, de a depăşi idei preconcepute, stereotipuri şi clişee, tentaţii ale discriminării. Conştienţi că este momentul de a lua poziţie şi de a acţiona, ei vor conlucra pentru coeziunea socială într-o Europă ameninţată astăzi de amplificarea violenţei, a rasismului, a discriminării şi a intoleranţei, astfel încât să poată propune soluţii durabile pentru a promova valorile democratice.

Mai jos vă prezentăm doar câteva dintre gândurile şi năzuinţele care i-au animat pe elevii Colegiului Naţional Carol I să răspundă prezent cu entuziasm şi dăruire sarcinilor şi să se implice în mod creativ la derularea activităţilor proiectului pe parcursul celor doi ani.

***

Maria Milu, clasa a XI-a: „Proiectul Ensemble pour une Europe solidare reprezintă o provocare interesantă şi incitantă, la care eu şi colegii mei am decis să luăm parte şi să ne aducem contribuţiile. Prin activităţile derulate în cei doi ani, ne propunem să schimbăm pe cât putem ideile greşite şi preconcepute ale societăţii din care provenim, idei ce pot deveni tentaţii ale discriminării şi excluziunii sociale”.

***

Adriana Hladiuc, clasa a IX-a: „Consider ca proiectul Erasmus+ mă va ajuta să-mi dezvolt abilităţile lingvistice, practice, de comunicare şi colaborare în cadrul unei echipe şi să-mi schimb anumite atitudini şi comportamente în urma interacţiunii cu membrii şi cu partenerii de proiect”.

***

Leu Nicoleta, clasa a XI-a: „Proiectul Ensemble pour une Europe Solidaire ne va ajuta să găsim metode şi strategii care, la nivel internaţional, duc la rezolvarea problemelor legate de discriminare şi stereotipie, ştiut fiind faptul că în orice domeniu fiecare persoană trebuie să aibă capacitatea de a acorda încredere aproapelui, indiferent de etnie, de a-l simpatiza şi sprijini pentru o bună comunicare, colaborare şi incluziune socială într-o Europă diversă şi unită”.

***

Tamara Găgeatu, clasa a IX-a: „M-am alăturat acestui proiect din dorinţa de a cunoaşte lucruri noi, alte sisteme de învăţământ europene, dar şi ca oportunitate de a-mi evidenţia şi dezvolta capacitatea intelectuală, spiritul de echipă, competenţele de comunicare în limba franceză, atât prin îndeplinirea sarcinilor, cât şi prin colaborarea în mod creativ la atingerea obiectivelor proiectului. Sunt noi experienţe de învăţare care vor contribui la completarea viziunii proprii despre lume şi viaţă”.