Maine, ora 11.00, şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural

0
334

   prefectura                                             ORDINEA DE ZI

  A  ŞEDINŢEI COLEGIULUI  PREFECTURAL – JUDEŢUL DOLJ

                  20.12.2016, ora 1100

 

 

 1. Raport privind stadiul realizărilor la principalii indicatori zootehnici la nivelul judeţului Dolj pe semestrul II al anului 2016.

Prezintă: Nuţă Andi, şef serviciu Agenţia Naţională pentru Zootehnie – Centrul Regional  de Zootehnie 4 Sud Vest

 2. Informare privind operatorii economici monitorizaţi, realizarea programului anual de multiplicare şi certificare finală în anul 2016.

Prezintă: Müller Marilena-Ofelia – director executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Dolj

 3. Analiza gradului de accesare şi absorbţie, în anul 2016, a finanţărilor nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capital Uman la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, cu evidenţierea datelor pentru judeţul Dolj.

Prezintă: Monica Năstasă, director Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea reusurselor umane„ regiunea Sud-Vest Oltenia

 4. Diverse