De la 1 ianuarie 2014 / ANAF : Criteriul valoric agregat se modifică

0
450

Contribuabilii mari şi mijlocii vor fi stabiliţi în funcţie de alte criterii de bază, începând de anul viitor, conform unor modificări recente din legislaţie. Este vorba de Ordinul ANAF nr. 3581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili şi Ordinul ANAF nr. 3582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, ambele intrând în vigoare cu 1 ianuarie 2014. În baza acestor două ordine, criteriul valoric agregat, pe care trebuie să-l îndeplinească, de anul viitor, atât contribuabili mijlocii cât şi cei mari se modifică.

Astfel, acest criteriu va rezulta după agregarea următorilor doi indicatori, care vor fi selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în proporţie de câte 50% : volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili şi cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea.

În prezent, în legislaţia care va fi abrogată de la 1 ianuarie 2014, criteriul de baza este rezultatul agregării a patru indicatori calculaţi pe ultimii doi ani consecutivi celui în care se face actualizarea, selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii, care arată importanţa fiecărui indicator, astfel: volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 40%; volumul veniturilor din activitatea de exploatare – 30%; volumul cheltuielilor cu personalul – 15% şi volumul activelor imobilizate corporale şi necorporale (total) – 15%.

În ultimii doi ani, au fost consideraţi mari contribuabili doar 2.000 de persoane juridice române

În noul ordin s-a introdus o prevedere prin care contribuabilii mijlocii inactivi vor fi scoşi din administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei regionale a finanţelor publice Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au devenit inactivi sau au intrat în inactivitate temporară şi vor fi predaţi spre administrare, pe baza de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenţa în administrarea acestora.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2014, au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice române, inclusiv entitatile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoara activitatea pe teritoriul României, selectate descrescător potrivit criteriilor de selecţie. În ultimii doi ani, au fost consideraţi mari contribuabili doar 2.000 de persoane juridice române.