Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova

0
191

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Comisia Europeană au convenit ca prioritară dezvoltarea planurilor de mobilitate pentru polii de creştere, astfel încât acestea să devină cadrul suport al proiectelor de transport urban ce urmează a fi finanţate prin Programul Operaţional Regional pentru perioada 2014-2020, cu sprijinul Fondului European pentru Dezvoltare Regională.

În scopul atingerii acestui deziderat, Guvernul României şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare au încheiat un acord privind elaborarea  proiectului Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă pentru cei 7 poli de creştere din Romania şi aglomerarea Bucureşti-Ilfov, printre care se numără şi aria metropolitană Craiova. Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă are ca obiectiv crearea unui sistem de transport urban durabil şi modern care să susţină dezvoltarea economică prin creşterea accesibilităţii pentru populaţie şi mărfuri.

 Planul  de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova este dezvoltat în parteneriat cu Primăria municipiului Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Zona Metropolitană Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia şi se va concretiza într-o strategie care va conţine proiecte specifice adresate comunităţii ce urmează să fie implementate până în anul 2030. Durata proiectului este  de 12 luni, pe parcursul cărora se vor derula mai multe etape.

„Un proces important care va avea loc în perioada noiembrie-decembrie îl constituie colectarea de date din teritoriu privind caracteristicile actuale ale mobilităţii pentru persoane şi marfă. În acest sens, pentru ca datele culese să fie cât mai corecte si reprezentative, este esenţială implicarea şi colaborarea cetăţenilor, întrucât proiectul presupune inclusiv desfăşurarea  de  interviuri în gospodării”, se precizează într-un comunicat de presă al ADR SV Oltenia.