Controale în Dolj, în luna septembrie, efectuate de inspectorii sanitar – veterinari, la operatorii economici din industria agroalimentară

0
366

În cursul lunii septembrie 2021, Direcţia Sanitara Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj a efectuat 252 de controale în unităţile din industria agroalimentară. Acțiunile de verficare au fost efectuate la unitati din judetul Dolj și au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).
Controalele efectuate de inspectorii DSVSA Dolj se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 13.000 de lei. “În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, dintre care menționăm: neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație, neconformităţi privind implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP; neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare ; alte tipuri de neconformități, precum neinformarea despre retragere a produselor neconforme. În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară , s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucțiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2021. De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării conformității în ceea ce privește respectarea criteriilor microbiologice în alimente și de pe suprafețe/ ustensile de lucru în unitățile de industrie alimentară”, a precizat Costică Retea, director executiv – adjunct al şi purtător de cuvânt al DSVSA Dolj.