CJ Dolj a parcurs paşii procedurali aferenţi furnizării produselor în şcoli şi grădiniţe

0
168

Ca urmare a informaţiilor vehiculate în spaţiul public, care se referă la presupuse tergiversări ale autorităţilor judeţene în derularea programului „Laptele şi cornul“, Consiliul Judeţean Dolj precizează faptul că a parcurs paşii procedurali aferenţi furnizării şi distribuirii produselor în şcoli şi grădiniţe cu toată celeritatea, asigurând în acelaşi timp respectarea strictă a cadrului legislativ. 

Trebuie menţionat faptul că, începând cu 2018, în derularea Programului pentru şcoli al României a intervenit un important element de noutate, care nu a mai permis, ca în anii anteriori, derularea unor proceduri de atribuire separate, pentru fiecare tip de produs în parte (lapte şi produse lactate; produse de panificaţie; fructe sau legume), ci a impus organizarea unei proceduri unice, pentru fiecare judeţ, în vederea atribuirii unui acord-cadru, împărţit în loturi pentru fiecare tip de produs, loturi la rândul lor segmentate în contracte subsecvente.

Consiliul Judeţean Dolj a iniţiat procedura de atribuire a acordului-cadru având ca obiect furnizarea şi distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore pentru anii şcolari 2018-2019 şi 2019-2020 imediat ce legislaţia în vigoare a permis implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023.

În acest sens, facem precizarea că actul normativ care reglementează bugetul programului pentru perioada 2017-2023, precum şi limitele valorice zilnice per beneficiar (H.G. nr. 533/2018) a intrat în vigoare în data de 20 iulie 2018, prin publicarea în Monitorul Oficial al României.

Consiliul Judeţean Dolj a promovat şi adoptat, în prima şedinţă organizată după intrarea în vigoare a H.G. nr. 533/2018, hotărârea nr. 179/2018, prin care s-a aprobat achiziţionarea produsului măr în vederea distribuirii în anul şcolar 2018-2019, dând astfel curs obligaţiei de a decide anual lista produselor distribuite, obligaţie prevăzută în actul normativ care reglementează derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023.

Adoptarea hotărârii Consiliului Judeţean Dolj a făcut posibilă iniţierea procesului de elaborare a documentaţiei de atribuire, care a fost definitivată şi expediată spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) la data de 12 septembrie 2018. De la această dată până la 15 octombrie 2018, documentaţia de atribuire a fost analizată de către Autoritatea Naţională pentru AchiziŢii Publice (ANAP), în vederea validării.

La data de 16 octombrie 2018, Consiliul Judeţean Dolj a transmis anunțul de participare, având anexată documentaţia validată de către ANAP, anunţ care a fost transmis spre publicare în SEAP, dar şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), având în vedere valoarea estimată a acordului-cadru. Anunţul urmează să fie publicat atât în JOUE, cât şi în SEAP până la data de 22 octombrie 2018.

Dorim să asigurăm încă o dată că instituţia noastră a depus şi depune în continuare toate eforturile pentru a asigura furnizarea şi distribuirea produselor destinate elevilor şi preşcolarilor în cel mai scurt timp posibil, însă cu respectarea etapelor procedurale şi a termenelor pe care le impune legislaţia în vigoare.