Bibliotecă unică în ţară, inaugurată la Craiova, cu mii de cărţi şi documente ale scriitorilor români din exil

0
88

IMG_2979„Ceea ce se întâmplă astăzi are o dublă semnificaţie. Pe de o parte, dreptate este făcută exilaţilor, a căror operă se întoarce acasă. Iar, pe de altă parte, şi mai important este că dreptate este făcută însăşi culturii române, deoarece o parte a sa s-a desfăşurat în exil”, a declarat, ieri, la Craiova, acad. Basarab Nicolescu, a cărui impresionantă donaţie – aproape 10.000 de cărţi şi documente, colecţionate în peste 45 de ani – a constituit „Biblioteca Exilului Românesc la Paris – Basarab Nicolescu”.

Inaugurarea a avut loc într-un spaţiu modern, special amenajat, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, în prezenţa donatorului, a oficialităţilor locale şi judeţene, ca şi a preşedintelui Institutului Cultural Român, Radu Boroianu. Colecţia reuneşte scrieri remarcabile, legate de numele unor scriitori precum Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu şi mulţi alţii, fiind unică în ţară şi la dispoziţia oricui doreşte să o cerceteze. În plus, ea „ar putea constitui nucleul unui viitor Muzeu al Exilului Românesc, extrem de necesar culturii române”, iar „Craiova reuneşte toate condiţiile pentru realizarea lui”, a apreciat academicianul.

Pentru merite deosebite în promovarea şi conservarea valorilor româneşti din afara graniţelor şi pentru donaţia făcută, acad. Basarab Nicolescu a primit o plachetă din partea Bibliotecii Judeţene şi alta oferită de municipalitate. În iunie 2017, de Zilele Craiovei, i se va conferi titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului, a anunţat primarul Lia Olguţa Vasilescu.inaugurare 1

„Biblioteca Exilului Românesc la Paris – Basarab Nicolescu” reuneşte volume, fotografii, diverse documente şi însemnări (reviste, articole din ziare, corespondenţă, afişe, programe ale unor manifestări, recenzii etc.) ale generaţiei exilului stabilite în Franţa începând cu mijlocul secolului trecut, constituindu-se într-o frescă documentară a activităţii literare şi ştiinţifice a iluştrilor scriitori români din afara graniţelor, precum şi într-un nepreţuit instrument de cercetare pentru toţi cei preocupaţi de creaţia şi memoria scriitorilor stabiliţi în diferitele centre europene în timpul comunismului românesc.

Între scriitorii prezenţi în colecţia donată de acad. Basarab Nicolescu se regăsesc nume importante ale exilului românesc, precum Mircea Eliade, Emil Cioran, Claude Sernet, Horia Stamatu, Victor Brauner, Benjamin Fondane, Prinţesa Marta Bibescu, Elena Văcărescu, Pius Servien, Vintilă Horia, Virgil  Ierunca, Pamfil Şeicaru, Gherasim Luca, Ştefan Lupaşcu, Eugen Ionescu, Basarab Nicolescu ş.a. Se adaugă o serie de cărţi purtând autografe preţioase şi dedicaţii ale unor scriitori consacraţi: A.D. Xenopol, Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Vintilă Horia, Virgil Ierunca, Ilarie Voronca, Gherasim Luca, Octavian Vuia, Pamfil Şeicaru, Mioara Cremene, Horia Damian ş.a.

„Nu mai există în România o astfel de bibliotecă”

„ Nu mai există în România o astfel de bibliotecă, nu mai există în nici o instituţie de cultură sau de învăţământ din ţară o colecţie atât de complexă şi de completă cum este aceasta. Ea este pusă la dispoziţia publicului din Craiova, dar consider că va deveni un pol care va atrage cercetători din domeniul filologiei. Vă mulţumesc foarte mult, domnule Basarab Nicolescu, pentru că aţi ales Craiova, vă mulţumesc că aţi avut încredere în noi!”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, la inaugurarea „Bibliotecii Exilului Românesc la Paris – Basarab Nicolescu”. Cu acelaşi prilej, i-a înmânat donatorului o plachetă din partea instituţiei, „pentru merite deosebite în promovarea şi conservarea valorilor româneşti din afara graniţelor, precum şi pentru donarea unei importante colecţii de cărţi şi documente privind memoria Exilului Românesc din Paris”.biblioteca 2

Gest de apreciere din partea autorităţilor locale şi judeţene

Unică prin importanţa şi relevanţa volumelor şi materialelor reunite, colecţia dăruită Craiovei are o istorie de peste 45 de ani, iar faptul că acum şi-a găsit locul la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” le-a bucurat şi pe oficialităţile locale şi judeţene. „Ne simţim foarte onoraţi, pentru că ni se întâmplă un eveniment cu totul excepţional. Este un gest de o nobleţe şi de o generozitate ieşite din comun!”, a apreciat Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj. Primarul Lia Olguţa Vasilescu i-a conferit acad. Basarab Nicolescu o plachetă „pentru întreaga activitate desfăşurată pe tărâmul cultural şi ştiinţific, precum şi pentru alegerea municipiului Craiova în vederea fondării primei Biblioteci a Exilului Românesc din Paris”. Cu prilejul Zilelor municipiului Craiova – ediţia 2017, acad. Basarab Nicolescu va fi declarat Cetăţean de Onoare al oraşului, a anunţat edilul.

Preşedintele ICR: „Este o încărcătură profundă de românitate”

Evenimentul de inaugurare a „Bibliotecii Exilului Românesc la Paris – Basarab Nicolescu” a fost onorat cu prezenţa şi de Radu Boroianu, preşedintele Institutului Cultural Român (ICR), care a exprimat în câteva cuvinte felul în care domnia sa receptează gestul donatorului. „Domnul Basarab Nicolescu a crezut foarte necesar, deîndată ce a pus piciorul la Paris –  cu un gând clar de a rămâne acolo definitiv –, să devină şi un receptacul şi, încetul cu încetul, un comiliton al tuturor celor care formau exilul românesc parizian, foarte numeros încă în perioada aceea. Dovada, iată, o aduce astăzi cadou Craiovei. E un lucru colosal! Pentru că, dincolo de obiecte, de gândiri, de vorbe sau de imagini, este o încărcătură profundă de românitate, care tresare din fiecare cuvânt pe care l-au lăsat aceşti oameni. Oameni care nu şi-au uitat niciodată ţara şi care au sperat, cu toţii, că această ţară poate să redevină ce fusese”, a spus Boroianu.Basarab Nicolescu 1

Gestul acad. Basarab Nicolescu a fost salutat cu cuvinte calde şi de ÎPS Irineu, mitropolit al Olteniei şi arhiepiscop al Craiovei, care i-a spus oaspetelui că va rămâne în memoria oraşului nostru ca un mecena. De asemenea, Radu Constantinescu, prorector al Universităţii din Craiova, a subliniat că această instituţie cu siguranţă va fi una dintre beneficiarele colecţiei, „în care cadre didactice şi cercetători vor găsi surse de inspiraţie”.

A început constituirea colecţiei în 1968, an în care a ajuns la Paris

„Cărţile au fost întotdeauna pentru mine fiinţe vii”, a afirmat acad. Basarab Nicolescu, care a mărturisit cu acest prilej că cel care l-a învăţat să citească a fost străbunicul domniei sale, iar mai târziu, copil fiind, a descoperit la ferma bunicilor o extraordinară bibliotecă ce i-a determinat „pasiunea infinită pentru cărţi”. În 1968 a sosit la Paris, an din care a început să colecţioneze tot ceea ce găsea în legătură cu exilul românesc. Timp de peste 45 de ani a continuat să îmbogăţească această colecţie.

«Căutam de mulţi ani un loc satisfăcător pentru a dona colecţia mea privind exilul românesc din Paris. Ocazia ideală s-a prezentat în mod neaşteptat la sfârşitul anului trecut, la colocviul centenarului naşterii lui Vintilă Horia, care a avut loc aici, la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”. I-am spus câteva cuvinte domnului Lucian Dindirică despre preocuparea mea. După o vizită a spaţiilor bibliotecii şi o discuţie aprofundată, hotărârea mea definitivă era luată…», a povestit acad. Basarab Nicolescu. Domnia sa a mai afirmat că donaţia făcută „ar putea constitui nucleul unui viitor Muzeu al Exilului Românesc, extrem de necesar culturii române”, iar „Craiova reuneşte toate condiţiile pentru realizarea lui”.biblioteca 1

***

Volumele şi documentele din cadrul „Bibliotecii Exilului Românesc la Paris – Basarab Nicolescu” pot fi consultate în cadrul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, spaţiul care le găzduieşte fiind al uneia dintre sălile de lectură de la etajul clădirii instituţiei. Special amenajat şi modern, acesta a fost fi organizat în regim liber la raft. Inaugurarea  a fost urmată, ieri, de lansarea a două cărţi: „Terţul Ascuns în diferitele domenii ale cunoaşterii” – volum colectiv ce cuprinde lucrările simpozionului omonim desfăşurat la College de Bernardins pe data de 15 decembrie 2014, sub coordonarea acad Basarab Nicolescu (Editura „AIUS”), şi „Nicolae Coculescu – o viaţă printre stele” de Magda Stravinschi (Ed. EIKON).

IMG_2946

biblioteca 3