Armata scoate la concurs 62 de posturi de militari, în Dolj

0
223

armata 2La nivel naţional, Ministerul Apărării Naţionale (MApN) oferă noi posturi de soldat/gradat profesionist. Judeţul nostru are alocate 62 de locuri în acest sens. Cel mai mare număr este deţinut de Bucureşti cu 440 de locuri şi apoi Constanţa – 265 de posturi. Dacă până acum ceva vreme, cariera militară a însemnat o pasiune şi un stil de viaţă, în prezent putem spune că este o alegere corectă, pentru că a lucra într-un mediu dinamic, organizat şi competitiv este o experienţă, ce cu greu poate fi dobândită în alte profesiuni. Totalul, la nivel naţional, este peste 2.000 de SGP-işti. Înscrierile se vor încheia pe data de 25 noiembrie 2016. Până ieri numărul celor care vor intra în competiţie era de 400, la nivelul Doljului. Ca element de noutate, se pot înscrie şi cei care au picat, anterior, probele sportive în evaluările din acest an.

  După un amplu proces de reformare în structura de personal a Armatei Române, soldaţii şi gradaţii profesionişti (SGP-iştii) alcătuiesc cel mai numeros corp de personal din armată, fiind destinat îndeplinirii funcţiilor de execuţie specifice luptătorilor şi specialiştilor militari, în cadrul microstructurilor de tip echipă, echipaj sau grupă/similare. Gradaţii profesionişti pot îndeplini şi funcţii de comandă la nivelul acestor microstructuri.

De la început, contract pe 4 ani

  Soldaţii şi gradaţii profesionişti participă nemijlocit la procesul de instrucţie individuală şi colectivă din cadrul unităţilor militare, asigură exploatarea şi întreţinerea tehnicii şi armamentului din dotare şi execută paza şi apărarea obiectivelor militare. Gradele acordate soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sunt următoarele: soldat, fruntaş, caporal.

  După repartiţia în unităţi militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti încheie un contract de angajare cu durata de 4 ani. La expirarea acestuia, în cazul în care optează să rămână în armată, pot încheia noi contracte de angajare, cu o durată de 2 – 3 ani. Limita maximă de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii şi gradaţii profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale este de 55 de ani, vechimea în armată fiind luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

SONY DSC
SONY DSC

Primul pas, la CMZ Craiova

  La nivelul judeţului Dolj, până la 25 noiembrie a.c., sunt disponibile 62 de posturi de soldaţi şi gradaţi profesionişti. Primul pas este prezentarea candidaţilor la Centrul Militar Zonal Craiova, de pe strada „General Dragalina”, nr. 60A. „Până în prezent avem înscrişi 400 de candidaţi pentru cele 62 de posturi. De asemenea, pot participa la concurs şi cei care au picat la probele sportive desfăşurate anterior, în acest an”, ne-a precizat lt.col. Cornel Zamfir, ofiţer responsabil cu relaţii publice din cadrul Centrului Militar Zonal Dolj. Dacă cei care candidează îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare şi sunt decişi să îmbrăţişeze profesia militară, vor primi toate îndrumările de care au nevoie pentru completarea dosarului de candidat cu documentele necesare. În primul rând, trebuie să efectueze vizita medicală. Apoi, trebuie să adauge, în dosar, copii ale actelor de identitate şi de studii, certificatul de cazier judiciar etc. De asemenea, vor completa câteva documente-tip.

  Acest prim pas spre cariera militară se încheie cu susţinerea unui interviu de cunoaştere. Pe parcursul lui, recrutorul va verifica, încă o dată, îndeplinirea criteriilor de recrutare, după care candidaţii vor purta un dialog, ce se va finaliza cu completarea unui chestionar confidenţial şi cu concluziile şi recomandările recrutorului. Candidaţii trebuie să fie sinceri şi relaxaţi în timpul acestui dialog, el nu are caracter eliminatoriu. Cât mai curând posibil, recrutorul îi va planifica pentru pasul următor – susţinerea probelor de selecţie la centrul zonal de selecţie şi orientare. Între timp, pregătirea trebuie făcută cu toată responsabilitatea. Antrenamentele fizice, exerciţiile de perspicacitate şi de comunicare vor fi foarte utile. Cei din raza Doljului vor susţine probele la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Alba Iulia.

Principala sursă de formare a subofiţerilor

  Dezvoltarea instruirii soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se realizează prin cursuri de perfecţionare/specializare, stagii de instruire şi acţiuni în teatrele de operaţii. Acestea asigură perfecţionarea deprinderilor de luptători şi specialişti militari, precum şi creşterea rezistenţei fizice şi psihice specifice acţiunilor militare în condiţii de efort, pentru a fi capabili să îndeplinească misiuni specifice, atât izolat, cât şi în cadrul structurilor militare.

  Soldaţii şi gradaţii profesionişti constituie principala sursă de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera directă, prin parcurgerea şi finalizarea studiilor postliceale. De asemenea, potrivit nevoilor de încadrare cu personal ale armatei, aceştia pot să urmeze cursul pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, pentru armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, dacă deţin studii/competenţe profesionale specifice.armata 1

Vor interveni în caz de calamităţi sau dezastre

  Totodată, soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi recrutaţi şi selecţionaţi, potrivit reglementărilor specifice în vigoare, în vederea participării la concursul de admitere la programele de studii pentru formarea pe filiera directă a ofiţerilor în activitate, organizate în instituţiile de învăţământ superior militar, precum şi la programele de studii pentru formarea pe filiera directă a maiştrilor militari în activitate, organizate în instituţiile de învăţământ postliceal militar. A fi soldat/gradat profesionist înseamnă să ai multe responsabilităţi, posibilitatea de a învăţa şi de a te instrui, precum şi şansa de a contribui la pacea şi securitatea oamenilor.

  Soldaţii şi gradaţii profesionişti, care au luat parte la diverse misiuni internaţionale, s-au bucurat de stima şi aprecierea oficialilor din armatele partenere, pentru contribuţia lor la realizarea obiectivelor politicii de securitate mondială şi regională, pentru competenţa şi implicarea lor. De altfel, militarii pun întotdeauna interesul celorlalţi, al ţării, deasupra interesului propriu. Ei au misiunea nobilă a păstrării integrităţii şi suveranităţii statului, a apărării  cetăţenilor ţării, dar şi aceea de a interveni în orice situaţie care afectează desfăşurarea normală a vieţii (calamităţi, dezastre etc.).cmz