La Amărăştii de Jos, viitorul în educaţie a făcut primii paşi

0
238

liceu amarastii de josÎn contextul educaţional modern, şcoala devine o instituţie care trebuie să se ocupe de o comunitate numeroasă. Necesităţile învăţământului actual ţin de formarea continuă a persoanelor şi de dezvoltarea capacităţii acestora de a se adapta la sarcini multiple şi diverse. De aceea, procesul de învăţare nu trebuie să se limiteze doar la transmiterea de cunoştinţe, ci şi să pună bazele, primordial, pe scoaterea în evidenţă a aptitudinilor şi deprinderilor practice ale cursanţilor. Pornind de aici, Liceul Teoretic din Amărăştii de Jos a implementat un proiect de promovare a învăţământului tehnologic şi profesional, prin programul „Ţara lui Andrei”, avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu sprijinul financiar al unei puternice societăţi comerciale. Inaugurarea va avea loc joi, 22 septembrie, ora 12.00, în Amărăştii de Jos.

 Liceul Teoretic din Amărăştii de Jos a început, de anul trecut, implementarea acestui proiect, prin care se promovează un învăţământ deschis şi flexibil, cu o preocupare permanentă de identificare a modalităţilor celor mai eficiente de îmbunătăţire a accesului la educaţie, de incluziune a grupurilor dezavantajate. „Am mers pe principiul că toate produsele de învăţare trebuie atent proiectate, în aşa fel încât cel care este educat să nu fie transformat într-un consumator de cunoştinţe, ci într-o persoană practică şi creativă, cu o capacitate de autoevaluare, prin formularea întrebărilor şi găsirea soluţiilor. Ne-am orientat spre comunităţi defavorizate şi suntem convinşi să vom avea succes”, a declarat prof. Violeta Modan, director al instituţiei de învăţământ amintite şi coordonator de proiect.

Tinerii din Ocolna, principalii beneficiari

Programul este orientat pe două direcţii: amenajarea unor spaţii adecvate instruirii, respectiv organizare de activităţi de consiliere şi orientare profesională. „Finalitatea este una singură: îmbunătăţirea calităţii educaţiei, prin promovarea incluziunii sociale şi formarea tinerilor pentru inserţia pe piaţa muncii, prin dezvoltarea comunitară. În acest sens, s-a amenajat şi dotat atelierul şcoală, unde îşi desfăşoară orele de instruire practică 259 de elevi din învăţământul tehnologic şi profesional. Dintre aceştia, 115 sunt elevi rromi din satul Ocolna, care fac zilnic naveta cu microbuzul şcolii. Mobilierul deteriorat, bancurile de lucru vechi şi necorespunzătoare vor fi înlocuite cu unele moderne. În ceea ce priveşte cea de-a doua componentă a proiectului, cea de consiliere, vor fi organizate activităţi cu părinţii, de promovare a iniţiativei şi a antreprenoriatului, inclusiv cursuri privind accesarea fondurilor europene. Sustenabilitatea nu poate fi pusă în practică fără susţinerea autorităţilor administraţiei publice locale (la depunerea proiectului, în 2015, primar fiind Ion Dinu), voluntari (Voicu Nicolae, Stoican Hagi – ambii din partea Grupului de Iniţiativă Locală din Ocolna, Stoican Cornel – mediator şcolar şi consilier al rromilor din Ocolna, Stan Măru – consilier local rrom din acelaşi sat, profesorii Ștefan Mic Preduş, Efrem Nicolăină şi Ilie Nicola). De asemenea, colegii mei din program – prof. Narcis Diaconu, director adjunct al liceului, ec. Ioana Dinu, de la aceeaşi instituţie, Constantin Dinu, administrator de patrimoniu au contribuit la buna desfăşurare a activităţilor ”, a mai menţionat Violeta Modan.