Profesorii doljeni pot elabora subiectele de la Examenele Naţionale

0
276

Ministerul Educaţiei a anunţat inspectoratele şcolare din ţară că s-a dat startul pentru dascălii care doresc să facă parte din comisia care va elabora subiectele examenelor. Astfel, profesorii doljeni care doresc să facă parte din aceste echipe trebuie să intre pe site-ul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, până la data de 29 septembrie, şi să completeze un chestionar de înscriere online (CV în format european şi anexe ale CV-ului: copii ale diplomelor de studii alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie), semnate şi scanate într-un singur document, în format pdf; un test original corespunzător tipului de examen/concurs/evaluare şi disciplinei pentru care candidează, însoţit de barem.

Există, aşa cum este firesc, şi anumite criterii: să fi desfăşurat, în ultimii trei ani şcolari, activităţi de predare-învăţare-evaluare, corespunzătoare ciclului de învăţământ pentru care candidează (pentru Examene Naţionale sau Bacalaureat), respectiv în învăţământul liceal (pentru DEF şi TIT), să aibă abilităţi practice de operare pe calculator şi experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă la clasă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de corectare/evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.). Vor avea prioritate cadrele didactice care au absolvit cursuri sau module ce vizează problematica specifică activităţilor de evaluare a manualelor şcolare, de abilitare curriculară; deţin titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat sau un curs postuniversitar în domeniul ştiinţelor educaţiei; au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică şi au gradele didactice I sau II.

Selecţia candidaţilor se va face în perioada 30 septembrie – 3 octombrie.