Numiri prin detaşare, în funcţii de conducere, în învăţământul doljean

0
467
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a afişat rezultatele la examenele privind detaşarea, în interesul învăţământului, pe funcţiile de director, respectiv director adjunct la unităţile şcolare de învăţământ preuniuversitar, unde aceste posturi sunt vacante. Sunt 23 de instuţii aflate în această situaţie, una care nu este nouă, ci se perpetuează, numirile, prin detaşare, făcându-se pe baza unei selecţii de dosare depuse de candidaţii care vor să ocupe aceste funcţii. În această vară, două instituţii nu au avut niciun candidat înscris la postul de director adjunct.
În acest moment, în judeţul Dolj sunt 23 de instituţii de învăţământ preuniversitar, unde posturile de director, respectiv director adjunct nu sunt ocupate prin concurs, ci prin detaşare în interesul învăţământului, situaţia nefiind una nouă. Pentru anul şcolar 2019 – 2020, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a organizat un examen, prin detaşare, criteriul fiind depunerea dosarelor, de către candidaţii care doresc să ocupe funcţiile, urmate de analizarea activităţii desfăşurate de aceştia. În judeţ sunt şcoli care sunt în situaţia în care posturile de directori nu sunt ocupate prin concurs. Este vorba de următoarele: Liceul Teologic Adventist , Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul”, Colegiul „Ştefan Odobleja”, toate  din Craiova, la care se adaugă, din teritoriu, Şcolile Gimnaziale din satul Damian, comuna Sadova, Gângiova, Gighera, Greceşti, Izvoare, Lipovu, Seaca de Câmp, Tălpaş, Cerăt, Bulzeşti, Teslui, Cerăt,  Orodel. Dintre cele amintite, s-a vorbit de „omul şi locul”, ecpeţie făcând Şcoala Gimnazială „Petre Mănărcescu” din Lipovu, unde au fost doi candidaţi.
Concurenţă şi refuz, la „adjuncţi”
Sunt ceva probleme, cel puţin datelor oficiale, pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct. Astfel, la Colegiul „Ştefan Odobleja” nu s-a înscris nimeni, situaţie similară şi la Liceul Teoretic „Gheorghe Vasilichi” din Cetate. La această secţiune, concurenţă a fost la Liceul Tehnologic Special „Beethoven” din Craiova (doi pe loc) şi la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din Craiova, unde s-au luptat trei cadre didactice. Mandatul acestora este de maximum un an. O situaţie aparte este la Colegiul „Ştefan Odobleja”, unde, probabil pe fondul discuţiilor din ultimul an, conducerea s-a schimbat foarte des, astfel că, pe postul de director, a candidat fostul adjunct, acesta vacantând funcţia ocupată anterior, pentru care nu s-a înscris nimeni. Detaşările se pare că au fost făcute pe linia de continuitate, iar numirile pe locurile rămase libere se va face în cadrul unei şedinţe a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Posturi de director adjunct, ocupate prin detaşare, dar cu un singur candidat, au mai fost la Liceul Teoretic „George Şt. Marincu” din Poiana Mare, Şcoala Gimnazială „Traian” din Craiova, Şcoala Gimnazială din Filiaşi şi Şcoala Gimnazială „Elena Farago” din Craiova.