Acces la cazierul fiscal  prin sistemul informatic PatrimVem

0
472

Ministerul Finanțelor Publice reduce birocrația și extinde accesul autorităților și instituțiilor publice la cazierul fiscal al contribuabililor, prin sistemul informatic PatrimVem.

PatrimVen reprezintă o bază de date comună în care sunt colectate, agregate și puse la dispoziția utilizatorilor informații din diverse surse privind: bunurile impozabile deținute de persoanele fizice și juridice în România; veniturile impozabile ale persoanelor fizice în România; informații despre conturile deținute de persoanele fizice și juridice în instituțiile bancare din România. „Utilizarea acestui sistem informatic conduce la eficientizarea activităţilor instituţionale, îmbunătăţirea activităţilor de administrare şi vine în sprijinul cetăţenilor, care nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obţinerea documentelor fiscale necesare şi la unităţile administrativ-teritoriale, după caz, pentru depunerea acestora”, se precizează într-un comunicat de presă al MFP.

S-a creat astfel cadrul legal privind posibilitatea acordării de către autoritatea fiscală a următoarelor servicii:

transmiterea datelor de identificare a instituţiei de credit unde persoana are sau a avut calitatea de titular de cont;

consultarea şi transmiterea de informaţii din declaraţiile D112, privind angajatorul, venitul şi contribuţiile de asigurări sociale reţinute de acesta pentru persoana fizică;

transmiterea adeverinței de venit a persoanei fizice, care conţine informaţii privind cuantumul şi natura veniturilor obţinute de persoană, din toate sursele, într-un an fiscal;

transmiterea informaţiilor privind cuantumul şi natura veniturilor realizate lunar/în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică;

consultarea şi transmiterea datelor privind clădirile, terenurile şi vehiculele aflate în proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unităţile administrativ-teritoriale conform legii;

transmiterea certificatului de atestare fiscală (CAF) în formă electronică;

transmiterea datelor din declaraţiile fiscale depuse de către contribuabil, reprezentând declaraţii de impunere şi declaraţii informative, precum şi date din declaraţiile recapitulative;

transmiterea situaţiilor financiare depuse de către contribuabil.