Procedura adopţiilor, simplificată profund

0
105

adoptie 3Începând cu vinerea trecută, 12 august a.c., a intrat în vigoarea Legea nr. 57/2016, prin care se aduc modificări substanţiale Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. În prezent, pe listele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj sunt 51 de persoane/familii atestate ce pot adopta. Numărul copiilor adoptabili este de 77, mai mic decât în anii precedenţi, când media anuală urca la 150. Noul regim juridic aduce modificări în favoarea copiilor, ce pot fi adoptaţi mai uşor, fixând termene în beneficiul lor. Ca o noutate, unul dintre soţii ce vor să adopte poate beneficia de un concediu de acomodare cu o durată de maximum 1 an de zile, dar şi de o indemnizaţie lunară de 1.700 de lei. Şi, totuşi, se rezolvă doar o problemă de formă, în cea mai mare parte, pentru că trebuie să o recunoaştem: interesul părinţilor adoptivi este de a lua în îngrijire copii sănătoşi fizic şi mintal. Or, ştim prea bine că entuziasmul îi părăseşte de multe ori, încă de la început.

Regimul adopţiilor a fost recent modificat prin Legea nr. 57/2016. Aceasta a instituit mai multe reglementări cu scopul de a asigura celeritatea procedurii de adopţie. „O primă schimbare a legislaţiei în baza căreia lucrăm este aceea că atestatul eliberat de DGASPC Dolj adoptatorului sau familiei adoptatoare este valabil pentru o perioadă de doi ani şi nu pentru un an, cum era până în prezent. Mai mult, pentru prima dată, în materia adopţiilor se legiferează posibilitatea ca adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare ce realizează venituri supuse impozitului de venit din venituri salariale şi asimilate acestora sau după caz, activităţi independente sau agricole, poate beneficia de un concediu de acomodare cu o durată de maximum 1 an de zile, precum şi de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3.4 ISR. În condiţiile în care un punct ISR este 500 de lei, indemnizaţia va fi de 1.700 de lei”, ne-a precizat Lidia Nicu, şef Birou Adopţii, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.dpc

Termene în favoarea copiilor adoptabili

Până la 12 august a.c., era considerată refuz abuziv de a consimţi la adopţie şi situaţia în care, deşi legal citaţi, părinţii fireşti sau, după caz, tutorele nu se prezentau, în mod repetat, la termenele fixate pentru exprimarea consimţământului. Acum, în cazuri similare mai este necesară doar parcurgerea a două termene fixate.

Planul individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia internă numai dacă: după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut şase luni, iar părinţii şi rudele până la gradul al patrulea ale copilului nu au putut fi găsite; după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut un an şi părinţii fireşti ai copilului şi rudele până la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi găsite nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului în familie; după instituirea măsurii de protecţie socială, părinţii şi rudele copilului care au putut fi găsite, declară în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului şi în termen de 30 de zile nu şi-au retras această declaraţie. DGASPC are obligaţia înregistrării acestor declaraţii, precum şi a celor prin care părinţii şi rudele până la gradul al patrulea revin asupra declaraţiilor iniţiale.

În cazul în care copilul a fost înregistrat din părinţi necunoscuţi, adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere al acestuia. Planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia şi în situaţia în care părinţii şi rudele copilului până la gradul al patrulea, care au putut fi găsite, deşi nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, refuză să semneze declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. d). În acest caz, direcţia întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează aceste împrejurări şi care se contrasemnează de secretarul/reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale unde locuiesc, în fapt, părinţii sau rudele.adoptie

77 de copii aşteaptă să fie adoptaţi

În evidenţele DGASPC Dolj figurează în prezent un număr de 77 de copii adoptabili. De partea cealaltă sunt 51 de persoane/familii atestate aflate în lista celor ce pot adopta. „Am avut ani în care numărul copiilor adoptabili a fost de aproximativ 150, ceea ce reprezenta de două-trei ori mai mult decât ponderea familiilor ce doreau să adopte. Şi în prezent sunt copii adoptabili, dar care nu întrunesc cerinţele părinţilor adoptivi, pentru că fie sunt copii aflaţi în situaţia grupurilor de fraţi care nu pot fi separaţi, fie sunt înregistraţi cu anumite afecţiuni. Noile norme apărute în materia adopţiilor sunt evident utile în a grăbi procesul de adopţie, mai ales că vin cu termene fie mai scurte, fie mai lungi, toate în beneficiul direct al copilului adoptabil. Mai multe acte au fost digitalizate, simplificate, altele chiar eliminate. Procesul de adopţie, astfel, se va simplifica şi va dura mai puţin”, ne-a declarat Florin Stancu, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

Urmează implementarea softului

Reducerea termenului de apel de la 30 la 10 zile pentru încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei, stabilirea primului termen de judecată în maximum 15 zile de la înregistrarea cererii, judecarea cererilor de încredinţare în vederea adopţiei, fără a mai fi necesară citarea părţilor, precum şi alte termene şi dispoziţii derogatorii celor prevăzute de Codul de procedură civilă care să permită evitarea unei durate mari de timp a soluţionării dosarelor sunt alte câteva noi măsuri impuse prin Legea nr. 57/2016.

Totuşi, specialiştii DGASPC Dolj vor trebui să urmeze câteva şedinţe de specializare la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), pentru că vor fi obligaţi să utilizeze noul soft destinat procedurii adopţiei.Florin Stancu

„Introducerea în Registrul Naţional al Adopţiilor a datelor referitoare la copil şi la familie se va realiza, aşadar, direct la nivelul DGASPC Dolj, nivel primar la care aceste date sunt colectate şi/sau produse. Prin noile reglementări, a fost flexibilizată procedura de potrivire iniţială între copiii adoptabili şi familiile atestate. Această etapă se va realiza direct la nivel judeţean, on-line, prin intermediul Registrului Naţional al Adopţiilor”, a mai precizat Florin Stancu, director general al DGASPC Dolj.