Examenul naţional de Definitivat în învăţământ, în Dolj: 16 absenţi, 11 retraşi în timpul susţinerii probei scrise, un eliminat pentru tentativă de fraudă

0
405

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, s-a desfășurat pe 19 iulie, începând cu ora 9:00, în centrul de examen – Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova. Unul dintre candidaţi a fost eliminat din examen, pentru tentativă de fraudă.

Dintre cei 192 de candidați validați pentru susținerea probei scrise, 16 au fost absenți, iar un  candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. De asemenea, 11 candidați s-au retras din proprie iniţiativă, solicitând anularea lucrării. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale. Subiectele, precum și baremele de evaluare au fost asigurate de către Centrul National de Politici și Evaluare în Educație și vor fi afișate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro  și la avizierele centrelor de examen.

Examen scris la 30 de discipline

În județul Dolj , proba s-a desfăşurat la 30 de discipline.  Au fost validați  candidaţii care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an
  • calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”
  • media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă s-a făcut în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore. Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (52), învățământ primar (36), educație fizică și sport (21)matematică (9). La polul opus se află disciplinele: mecanică, sociologie, istorie cu un candidat înscris. “Primele rezultate vor fi afișate în data de 25 iulie, în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrul de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 și 26 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 01 august. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt). Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare. Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național pentru definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.”, a precizat prof. Irina Ştefana Broscaru, inspector general – adjunct al învăţământului doljean, preşedinte al Comisiei judeţene de examen.