Comisia prezintă prima analiză a propunerilor care decurg din Conferința privind viitorul Europei

0
199

Comisia Europeană a adoptat recent, o comunicare care prezintă modul în care poate transpune în practică rezultatele Conferinței privind viitorul Europei.

După un an de dezbateri, conferința s-a încheiat la 9 mai 2022. În cadrul ceremoniei de închidere de la Strasbourg, președinții Parlamentului European, Comisiei și Consiliului au primit un raport final din partea participanților la conferință, care conține 49 de propuneri cuprinzătoare, ambițioase și orientate spre viitor și 326 de măsuri individuale.

Aceste propuneri, care acoperă nouă teme cuprinzătoare, s-au bazat pe recomandările făcute de cetățeni în cadrul grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni și al grupurilor naționale de dezbatere ale cetățenilor, care și-au prezentat ideile prin intermediul Platformei digitale multilingve.

Conferința a dat rezultate atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea propunerilor, însă succesul său va depinde, în cele din urmă, de schimbarea pe care o poate aduce. În acest spirit, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul s-au angajat prin Declarația comună din martie 2021 să dea curs propunerilor – fiecare în cadrul competențelor sale și în conformitate cu tratatele. Președinta von der Leyen a reiterat acest angajament în cadrul ceremoniei de închidere a conferinței.

Comunicarea de astăzi reprezintă primul pas al procesului prin care Comisia va da curs propunerilor. Comunicarea oferă o evaluare a ceea ce este necesar pentru a da curs propunerilor conferinței, prezintă o imagine de ansamblu a etapelor următoare și cele mai bune modalități de a trage învățăminte din conferință și de a integra democrația participativă în procesul de elaborare a politicilor și a legislației UE. De exemplu, ținând cont de succesul grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni în cadrul conferinței, Comisia va permite acestor grupuri să dezbată și să facă recomandări pe marginea anumitor propuneri importante, ca parte a procesului mai larg de elaborare a politicilor și în conformitate cu principiile privind o mai bună legiferare.

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Cetățenii europeni ne-au oferit o serie de idei excelente și variate pentru a îmbunătăți Uniunea: 49 de propuneri detaliate și peste 300 de măsuri pentru a ne îmbunătăți viața de zi cu zi și pentru a construi un viitor mai bun. Le-am promis că vom transpune aceste idei în practică. Comunicarea de astăzi reprezintă un prim pas în acest sens. Voi fi întotdeauna alături de cei care doresc să reformeze Uniunea pentru a-i îmbunătăți funcționarea.”

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-prezinta-prima-analiza-propunerilor-care-decurg-din-conferinta-privind-viitorul-europei-2022-06-17_ro