Colaborare internațională în domeniul soluționării alternative a disputelor

0
426
Preocuparea Facultății de Drept a Universității din Craiova pentru relansarea Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţşi Industrie a judeţului Dolj este cunoscută printre specialiștii domeniului. De-a lungul timpului, cadrele didactice ale Facultății de Drept implicate  în arbitrajul organizat la nivelul acestei instituții au organizat numeroase prelegeri și workshop-uri în domeniul  soluționării alternative a disputelor, pentru profesioniștii domeniului și pentru studenți.
”Începuterile arbitrajului în Oltenia sunt situate în anii ʼ90. Prin activitățile întreprinse de colegii profesioniști în domeniul arbitrajului din Baroul Dolj și de la Facultatea de Drept, am încercat să identificăm locul şi rolul arbitrajului ca modalitate alternativă pentru soluţionarea unor litigii, să identificam avantajele şi dezavantajele arbitrajului naţionalşiinternaţional, să creăm premisele pentru dezvoltarea practicilor de soluționare a conflictelor prin arbitraj” ne-a declarat prof.univ.dr. Olteanu Gabriel, membru al Curții de arbitraj Dolj.
În acest context, Facultatea de Drept a Universității din Craiova a extins colaborările internaționale în domeniul arbitrajului. Astfel, în zilele de 17 -18 aprilie 2019, profesorul american Patrick McDermott, profesor de drept la Franklin P. Perdue School of Business și director al Centrului de Cercetare si Evaluare  pentru Rezolvarea Conflictelor, Salisbury University,  specializat în arbitraj internațional și negociere, inclusiv negocierea contractelor colective de muncă și relația angajator-salariat a fost invitatul Facultății de Drept din Craiova pentru susținerea prelegeii cu tema “The U.S. Private (Civil) Litigation Model and how it has been reshaped by Donald Trump”. Prelegerea a avut un important auditoriu format din studenți doctoranzi, avocați, membrii ai Curții de Arbitraj Dolj. Prezentă la eveniment, președinta Curții de arbitraj Dolj, av. Sofia Cozac, a purtat un fructuos dialog cu profesorul Patrick Mc Dermott.
Vorbind despre avantajele principiului contradictorialității în sistemul american,  profesor McDermott a afirmat că ”aplicarea acestuia reduce rolul statului în disputele private, părțile suportă costurile procedurilor, este mai ușor de analizat pentru un juriu imparțial și satisfăcător pentru părțile implicate.”În contextul politic actual, se remarcat și că ”rolul președinților americani în numirea judecătorilorpoate influența decisiv sistemul judiciar”.