31% din elevii doljeni au picat simularea de examen la Limba română

0
50

În mai puţin de două luni, absolvenţii de gimnaziu şi liceu vor fi în faţa examenelor naţionale, care presupun evaluarea cunoştinţelor dobândite în ultimii patru ani. În momentul de faţă, peste 30% din elevii doljeni aflaţi la finalul unuia din cele două cicluri de învăţământ, nu pot promova o astfel de evaluare naţională la Limba şi literatura română. Estimarea este dată de rezultatele simulării, organizată la nivel judeţean de Inspectoratul Şcolar, care s-a finalizat cu o promovabilitate de 68,36%.

Potrivit inspectorilor şcolari de specialitate, simularea a respectat programa de examen şi a vizat evaluarea competenţelor elevilor de receptare a mesajului scris din texte literare şi nonliterare. Sarcinile de lucru s-au axat pe exerciţii de tip analitic – de recunoaştere, de motivare, de descriere, de diferenţiere – şi de tip sintetic –  de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie. În evaluarea competenţelor din domeniul lectură au fost elaborate cerinţe cu privire la înţelegerea unui text dat, literar sau nonliterar, precum şi redactarea unei compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar.

2.457 de elevi au obţinut note sub 5

La nivel gimnazial, din cei 5.491 elevi prezenţi, atât în mediul rural, cât şi urban, 359 au obţinut note între 1 şi 2,99, iar 762 au avut punctajul între 3 şi 4,99. 899 de elevi au avut note între 8 şi 8,99, iar 974 – între 9 şi 10. Potrivit inspectorului şcolar Stela Dojan, la gimnaziu rezultate simulării din acest an sunt mai bune decât cele de anul trecut. La liceu însă, numărul celor care nu pot promova proba scrisă la Limba şi literatura română pare a fi mai mare. Din cei 4.457 de elevi prezenţi, 1.336 nu au reuşit să promoveze, având note între 1 şi 4,99. Din cei care au reuşit să promoveze, 533 au obţinut note între 8 şi 8,99 şi 422 între 9 şi 10.

O astfel de simulare de examen se va organiza şi la Matematică. Pentru elevii de clasa a VIII-a, evaluarea va avea loc joi, 28 aprilie, iar pentru cei de liceu, vineri, 29 aprilie a.c.