La mulţi ani, Asociaţia Națională Cultul Eroilor !

0
381

Pe 19 noiembrie 1991 se reînființa la Craiova Așezământul Național Cultul Eroilor, activitatea căruia fusese întreruptă, la 8 iunie 1948, prin Decretul  nr.  48 al Marii Adunări Naționale și prin Decizia Consiliului de Miniștri nr. 297 din același an.

Continuatoare a tradițiilor Așezământului Național ”Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, această organizație neguvernamentală, se dezvoltă rapid și, în doar câțiva ani, inființează filiale în majoritatea județelor țării.

Își schimbă succesiv numele, devenind astăzi Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria”. o organizație care a câștigat respectul, colaborarea și sprijinul instituțiilor statului, organelor administrației publice centrale și locale, al întregii societăți civile.

La nivelul județului Dolj, Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” are filiala ”Frații Buzești”, care de 30 de ani se implică în păstrarea vie a amintirii eroilor neamului românesc și, în mod special, a eroilor doljeni.

Aceasta organizează, periodic, simpozioane și sesiuni de comunicări științifice,  pe teme de istorie sau închinate eroilor, acțiuni educative, în special în rândul tineretului, în spiritul dragostei pentru istoria noasrtă și pentru trecutul nostru glorios de luptă. În școlile gimnaziale și liceele din județul Dolj au fost constituite în acestă perioadă, peste 200 de Cercuri  Cultul Eroilor, dintre care 102 sunt active în prezent.

Începând cu anul 2011 a fost editată revista de cultură și educație patriotică ”Oltenia Eroică”, ajunsă acum la cel de-al XIV-lea număr, o ediție aniversară, dedicată împlinirii a 30 de ani de la reluarea tradițiilor cultului eroilor în Craiova și în județul Dolj. În tot acest timp Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” filiala ”Frații Buzești” s-a implicat permanent în campaniile de îngrijire și întreținere a monumentelor, parcelelor de onoare și a altor opere comemorative de război în orașele, comunele și satele județului, în colaborare cu autoritățile administrației locale. De asemenea a participat,  în comun cu organizații similare din alte state, la activități de comemorare a eroilor români care-și dorm somnul de veci departe de patria pentru care s-au jertfit.

La ceas aniversar, îi urăm filialei doljene a Asociatiei Naționale Cultul Eroilor, succes în nobila misiune de omagiere a eroilor neamului nostru, La mulți ani și viață lungă!

”Neamul este etern prin cultul eroilor!” (N. Iorga)

Colonel (r) Marinel Florescu, Președinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria” filiala ”Frații Buzești” Craiova