5,85 % rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna august 2021

0
506

La sfârșitul lunii august 2021, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de5,85% corespunzătoare unui număr total de 15.571 şomeri, din care 6.660 femei.

Din totalul de 15.571persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,2.272erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 13.299 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 12.986 șomeriprovin din mediul rural și 2.585sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 15.571
< 25 ani 1.396
între 25-29 705
între 30-39 2.495
între 40-49 4.417
între 50-55 3.299
peste 55 ani 3.259

 

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (28.65%), urmaţi de cei cu nivel de instruire liceal/postliceal,21.15 %. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.08 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2.40 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:5773 persoane foarte greu ocupabile,6530greu ocupabile, 2564 mediu ocupabile, iar 704sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.