Începe ultima sesiune, deocamdată, a ocupării funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar

0
95

Am prezentat situaţia reprezentativă la nivelul numirilor, prin concurs sau prin detaşare în interesul învăţământului, pentru ceea ce înseamnă posturile de director, respectiv director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar. Se pregăteşte o nouă sesiune de numire, conform metodologiei, de numire a conducerilor instituţiilor şcolare. În judeţul Dolj, au rămas disponibile 13 posturi de manager şi şase de adjunct.

nicusor cotescu
Nicuşor Cotescu

  Având în vedere prevederile Calendarului concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct, pe 4 august Inspectoratele Şcolare Judeţene au făcut publice, prin afişare la avizier şi pe site-ul propriu, toate funcţiile rămase vacante. „Până pe data de 17 august 2017, cadrele didactice înscrise în Registrul Naţional al Experţilor în management educaţional, interesate de ocuparea,  cu prioritate, în anul şcolar 2017/2018, prin detaşare în interesul învăţământului, a unei funcţii de director sau director adjnunct, rămasă vacantă după concurs, depun  obţiunea în scris, cu precizarea unităţii şcolare şi a funcţiei de care sunt interesate”, a precizat prof.  Nicuşor Cotescu, inspector general – adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. În vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului,  cu prioritate, într-o funcţie de director sau de director adjunct, în perioada 21 – 22 august 2017, cadrele didaczice înscrise în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional (RNEME), „vor susţine un interviu, în faţa unei comisii constituite dint trei membri ai Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, în cadrul căruia vor prezenta planul operaţional pentru anul şcolar 2017 – 2018 al unităţii de învăţământ pentru care ţi-au exprimat opţiunea şi le vor fi testate cunoştinţele privind legislaţia şcolară, raportată strict  la specificul şi nivelul unităţii de învăţământ  prin care au optat prin adresarea a trei întrebări de către membrii comisiei din punctele 1 – 7, prevăzute în bibliografia cadru, anexa nr.10 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului amintit, conform Ordinului ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 3969/2017”, a mai spus Nicuşor Cotescu.

Astăzi, începe afişarea

Astăzi, 18 august, la avizier şi pe site-ul fiecărui Inspectorat Şcolar Judeţean, inclusiv Dolj, vor fi afişate programările, pe zile şi pe ore, la fiecare comisie a cadrelor didactice care au depus opţiuni în vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului, într-o funcţie de conducere. Cu ocazia susţinerii probei de interviu, cadrele didactice vor prezenta, în faţa examinatorilor, în format tipărit, un exemplar al planului operaţional pentru 2017 – 2018. În situaţia în care, în urma desfăşurării interviurilor, mai rămân funcţii vacante, vor fi aplicate mai multe criterii de selecţie: cadre didactice care au participat la concursul naţional de ocupare a acestor funcţii, în sesiunea de vară 2017, fiind declarate admise; cele care au fost în 2016 şi au fost declarate promovate, dar nu au participat şi în 2017; profesori şi educatori, învăţători care au fost şi în vara actuală, însă au trecut de cel puţin două probe; cadre care au trecut, în 2017, măcar proba scrisă; cei care, în 2016, au sărit peste minimum două examinări;  cadre didacticeînscrise în RNEME şi nu au au participat la niciun concurs specific, fie el în 2016, fie în 2017.

„Plini” şi „adjuncţi”, în aşteptare

În Dolj, sunt 13 posturi vacante de director (Şcolile Gimnaziale din Bulzeşti, Cerăt, satul Damian- comuna Sadova, Gîngiova, Gighera, Greceşti, Izvoare, Lipovu, Seaca de Cîmp, Tălpaş, Teslui, precum şi la Liceul Adventist din Craiova şi la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” din Craiova), la care se adaugă şase funcţii de adjuncţi (Şcolile Gimnaziale din Filiaşi şi Sadova , Liceul Tehnologic „Ştefan Anghel” din Băileşti, Liceul Teoretic „Gh. Vasilichi” din Cetate, Liceul Tehnologic Special „Beethoven”, Liceul Teoretic „George Şt. Marincu” din Poiana Mare).