Rezultate iniţiale, în Dolj, la examenul de ocupare a catedrelor vacante, inclusiv titularizare în învăţământul preuniversitar: două medii maxime şi 340 de note peste 7,00

0
294

Pe 18 iulie, au fost prezentate notele iniţiale, după desfăşurarea  probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2023 (înainte de contestaţii) în judeţul Dolj. Putem vorbi de două note maxime obţinute de candidaţi, iar 340 dintre aceştia au obţinut note între 7,00 şi 9,99

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2023 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate pe 18 iulie, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

În judeţul Dolj au fost obţinute următoarele rezultate:

  • Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 50,22%.
  • Procentul notelor între 5 și 6.99 este de 30,69%. (209 candidați)
  • Doi candidați au obținut nota 10, iar 340 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

“Note de 10 au fost obţinute la învățământ preșcolar – educatoare (1) – candidat din promoția curentă, și educație fizică și sport  (1). Contestațiile pot fi depuse la sediul inspectoratului  școlar județean Dolj sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 19 iulie, ora 12:00.  Rezultatele finale se afișează la sediul I.S.J. Dolj, la sediul centrelor de concurs și pe site-ul dedicat în data de 26 iulie. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci)” a precizat prof. Irina Ştefana Broscaru, inspector general – adjunct al învăţământului doljean, preşedinte al Comisiei judeţene de desfăşurare a concursului.

Informaţii de context

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, desfășurată, pe 12 iulie, în cele trei centre de examen desemnate: Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan Velovan”, Liceul Tehnologic Auto şi Liceul “Matei Basarab”, toate din Craiova, s-au prezentat 787 de candidați.  Dintre aceştia, 104 s-au retras din motive personale sau medicale, iar unul a fost respins pentru fraudă. În județul Dolj, au fost înscrise 273 de posturi vacante complete, din care 143 de posturi sunt titularizabile. Pentru susținerea probei scrise s-au înscris 974 de candidați. În anul 2022, au fost înscriși 825 de candidați și au fost 91 de posturi titularizabile. Cei mai mulți candidați au fost la: Învățământ preșcolar – 251 candidați, Învățământ primar – 133 candidați, Educație fizică și sport – 80 candidați, Matematică –  71 candidați, Limba și literatura  română – 67 candidați,Limba și literatura engleză – 50 candidați. La polul opus, respectiv cei mai puțini candidați s-au înscris la Filosofie și logică, argumentare și comunicare – trei candidați, Protecția mediului – un candidat, Psihologie – un candidat.