Colegiul Naţional „Carol I” participă la concursul Euroscola

0
327

Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova se implică în ediţia a X-a a concursului naţional Euroscola cu un proiect prin care îşi propune promovarea şi valorizarea patrimoniului funerar al oraşului Craiova, privit ca punte de legătură între trecut, prezent şi viitor, ca spaţiu al unor multiple semnificaţii istorice, artistice, peisagistice, tradiţii socio-culturale, ca element cultural fundamental pentru construirea identităţii europene şi a sentimentului de cetăţenie europeană.

euroscola2Consiliul şi Parlamentul European au decis să proclame anul 2018 „Anul European al Patrimoniului”, ca semn al importanţei acordate patrimoniului în consolidarea identităţii europene. Pentru celebrarea acestui eveniment , cea de-a X-a ediţie a Concursului Naţional Euroscola are ca tematică generală „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identităţii europene”.

Un echipaj de 24 de elevi ai Colegiului Naţional Carol I, sub îndrumarea  prof. Alina Ioanicescu şi prof. Petruţa Ungureanu, răspunde acestei provocări patrimoniale, prin înscrierea la ediţia 2017-2018 a concursului Euroscola, împărtăşind convingerea că patrimoniul cultural este un reper fundamental al constituirii identităţii europene, contribuind nemijlocit la afirmarea valorilor europene de diversitate , respect şi promovare a diferenţei, coeziune socială şi dialog  intercultural.  „Propunerea noastră vizează promovarea patrimoniului funerar al oraşului Craiova (cimitirele Ungureni, Sineasca, Cimitirul Catolic şi Cimitirul Evreiesc). Titlul,  Patrimoniul funerar: tradiţie, memorie, identitate, sugerează direcţiile de studiu ale proiectului: personalităţi marcante la nivel local, naţional şi european, înmormântate în cimitirele craiovene,  bogăţia spirituală pe care ei au lăsat-o moştenire, cunoaşterea unor poveşti de demult, valoarea culturală a arhitecturii unor morminte şi statui, diversitatea tradiţiilor socio-culturale şi a simbolisticii funerare, importanţa unor meserii specifice legate de patrimoniul funerar, protejarea şi sporirea biodiversităţii existente în aceste spaţii – muzee în aer liber” a precizat prof. Alina Ioanicescu.

Arhitectura unora dintre monumentele funerare realizate de sculptori şi pictori celebri ai vremii

euroscolaTema proiectului, patrimoniul funerar,  este inedită şi actuală în contextul preocupărilor culturale europene şi mai degrabă necunoscută sau ignorată pe plan local. Echipa de liceeni a plecat de la premisa că, la nivel european, există de ceva timp şi capătă tot mai multă consistenţă un curent foarte semnificativ de valorizare, protejare şi redimensionare a cimitirelor ca tezaure de spiritualitate, plasate sub semnul misterului şi al sacrului, adevărate „grădini ale sufletelor”. La acest curent au aderat numeroase astfel de spaţii venerabile ale Europei. (Re)descoperind în cimitirele craiovene numeroase personalităţi culturale, politice, militare, înmormântate în aceste sanctuare ale istoriei ( C.S. Nicolăescu-Plopşor, Eugeniu Carada, Ion D. Sîrbu, Gheorghe Chiţu,  Jean Mihail, Traian Demetrescu, Elena Farago, Gogu Vârvoreanu şi mulţi alţii), elevii Colegiului Carol I vor face o pledoarie pentru cunoaşterea şi asumarea istoriei şi a culturii regionale şi naţionale datorită cărora avem legitimitate europeană. Admirând arhitectura unora dintre monumentele funerare realizate de sculptori şi pictori celebri ai vremii, vor extinde cercetarea spre zona artistică. Punându-şi întrebări legate de simbolistica acestor monumente, vor împărtăşi informaţii legate de fundamentul religios al culturii europene, iar observaţiile legate de evoluţia tradiţiilor din cadrul diferitelor religii vor întări sentimentul de evoluţie, continuitate, alteritate şi permanenţă.

O comoară a celor vii dăruită de cei trecuţi în nefiinţă

euroscola1Iată cum argumentează alegerea acestei tematici elevul Andrei Bărdinici, clasa a XI-a D,  membru al echipei de proiect : „De cele mai multe ori, când spunem cimitir ne vin în minte momente triste ale vieţii, clipele tragice în care ne despărţim definitiv de  fiinţe dragi. Însă, din punctul meu de vedere, acest loc este unul al istoriei, al poveştilor de viaţă unice, al descoperirilor, chiar un loc de meditaţie. Cimitirul trebuie privit ca poartă dintre două lumi, cea a celor vii şi cea a celor ce au plecat dintre noi, nu ca o prăpastie a separării, sau un moment ireversibil de adio. Să ne gândim la numeroasele cimitire ce au o reputaţie internaţională, datorită personalităţilor foarte importante care se odihnesc acolo, datorită monumentelor pe care le găzduiesc sau datorită tradiţiilor pe care le aduc la viaţă. Acestea reprezintă locuri de patrimoniu, o comoară a celor vii dăruită de către cei trecuţi in nefiinţă, un lăcaş al istoriei în care putem găsi poveşti unice ce au schimbat cursul evoluţiei umane. Aşadar, este important să privim din alt unghi, să încercam să trecem dincolo de acele monumente reci de piatră şi să vedem cu adevărat omul şi povestea din spatele acelei statui, deoarece cimitirul nu reprezintă sfârşitul, ci începutul istoriei pe care noi trebuie să o transmitem generaţiilor viitoare, istorie cu care ne mândrim! Cu fiecare om care trece această graniţă, apare o pagină în marea carte a istoriei oraşului pe care îl reprezintă. Eu vad cimitirul unui oraş prin ochii unui copil ce urcă prin podul bunicilor şi descoperă câte o bucăţică din istoria  familiei”.

„Consider că acest proiect va avea un impact semnificativ la nivelul comunităţii”

Anca Necula, elevă în clasa a XI-a C, completează mărturiile  de  început de drum: „Consider că acest proiect va avea un impact semnificativ la nivelul comunităţii, în plan naţional şi internaţional. Patrimoniul funerar al Craiovei merită sa fie redescoperit şi pus în lumina unor valori universale. Îmi dă bucurie faptul că am oportunitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică, aflată sub îndrumarea a două cadre didactice alături de care ne simţim liberi, creativi, valoroşi. Cred că astfel de concursuri nu au în primul rând rolul de a ne dezvolta spiritul de competiţie, ci de a cultiva în noi respectul faţă de moştenirea spirituală locală, naţională, europeană”.

Vizite ghidate în principalele cimitire craiovene

Cei 24 de elevi de la Colegiul Naţional „Carol I”, beneficiind de sprijinul profesorilor coordonatori, al conducerii şcolii şi al altor cadre didactice dispuse să intervină, punctual, în sprijinul derulării acestui proiect, vor desfăşura activităţi diverse de cercetare documentară, vizite şi interviuri, momente artistice, realizarea de desene, fotografii, sculpturi, clipuri şi animaţii, produse finale ce vor fi expuse în cadrul unei expoziţii şi conferinţe de popularizare a proiectului. „Realizarea unei vizite ghidate în principalele cimitire craiovene şi propunerea integrării acestei vizite în circuitul turistic al oraşului Craiova reprezintă contribuţia ambiţioasă a participării noastre la concursul naţional Euroscola, ediţia 2017-2018”, a subliniat prof. Petruţa Ungureanu. Pentru un impact cât mai mare în cadrul comunităţii locale, în cadrul proiectului sunt realizate acorduri de parteneriat cu instituţii precum: Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Muzeul Olteniei din Craiova – Secţia de Istorie şi Arheologie, Televiziunea Română TVR Craiova, Direcţia Judeţeană de Cultură, Dolj, licee şi universităţi craiovene.

 ***

Întreaga desfăşurare a proiectului, momentele sale importante, rezultatele obţinute vor fi promovate şi popularizate în presa scrisă şi la televiziune, precum şi pe pagina facebook a proiectului (https://www.facebook.com/euroscolacnccraiova/)  ce poate fi consultată ca o agendă a proiectului, permanent actualizată.