Elevii şi profesorii Şcolii Profesionale Daneţi fac „mini-turul” Europei în cadrul proiectelor Comenius

0
912

Timp de doi ani, începând din anul şcolar 2013-1014, Şcoala Profesională Daneţi derulează două proiecte Comenius. Este vorba de un proiect multilateral cu tema “Supereroi Europeni” desfăşurat în parteneriat cu şcoli din şapte ţări – Grecia, Spania, Finlanda, Polonia, Turcia, Lituania şi Cehia –, precum şi un proiect bilateral desfăşurat în parteneriat cu o şcoală din Turcia, intitulat “Două ţări, religii diferite, aceleaşi valori”.

Ambele proiecte Comenius au drept scop dezvoltarea abilităţilor lingvistice ale elevilor, precum şi îmbogăţirea cunoştinţelor culturale şi religioase, dar şi cultivarea valorilor etice şi morale pozitive bazate pe dialogul intercultural şi sentimentul de toleranţă. Proiectele au fost realizate de profesorul coordonator Ion Doru Savu cu sprijinul directorului Şcolii Profesionale Daneţi, Mirela Ozunu, urmând să fie implementate în şcoală cu ajutorul cadrelor didactice selectate pe baza criteriilor specificate în aplicaţiile aprobate de Agenţia Naţională pentru Proiecte Europene.

«Pe lângă activităţile realizate la nivel local, precum vizite de documentare, realizarea de documente electronice şi portofolii cu prezentarea tradiţiilor, obiceiurilor populare şi religioase, scriitorilor, eroilor populari şi istorici, proiectele oferă şi posibilitatea deplasărilor în străinătate, la partenerii implicaţi în proiect. Finanţarea acestor deplasări, precum şi a activităţilor la nivel local, este asigurată de Comisia Europeană prin „Programul de învăţare pe tot Parcursul Vieţii 2007-2013”», a explicat Ion Doru Savu, profesorul coordonator al proiectelor Comenius desfăşurate la Şcoala Profesională Daneţi.

Polonia, Turcia şi Grecia, primele ţări vizitate

Până în prezent, în cadrul proiectului multilateral Comenius “Supereroi Europeni”, s-au desfăşurat deja patru întâlniri la care au participat 10 cadre didactice şi patru elevi. Prima întâlnire a avut loc în luna octombrie 2013 la Şcoala Profesională Daneţi – coordonator la nivel internaţional al proiectului –, următoarea întâlnire desfăşurat în Polonia în luna decembrie 2013, apoi în Turcia, anul acesta, în aprilie, iar luna aceasta a avut loc cea de-a patra întâlnire în Grecia. În cadrul întâlnirilor de proiect se discută despre implementarea activităţilor la nivel de parteneriat, realizarea produselor comune precum web site, broşuri, dicţionar multilingvistic, se vizitează şcoala parteneră, se asistă la orele de curs şi se împărtăşesc metode şi tehnici didactice. Pe lângă aceste activităţi se desfăşoară şi vizite la obiective de interes cultural din regiunea în care este situată şcoala parteneră” a mai spus Ion Doru Savu, profesor coordonator.

Schimb de experienţă în Turcia

De asemenea, în cadrul proiectului bilateral Comenius “Două ţări, religii diferite, aceleaşi valori”, desfăşurat în parteneriat cu o şcoală din Turcia, în luna aprilie a acestui an a avut loc un schimb de 20 de elevi şi profesori de la Şcoala Profesională Daneţi. Aceştia au luat parte la activităţile didactice ale şcolii partenere, au realizat împreună logo-ul proiectului, un dicţionar, o revista şi o broşura dedicată scriitorilor reprezentativi ai celor două ţari. Din cadru nu au lipsit nici momentele artistice susţinute atât de elevii români cât şi de cei turci.

„Pe lângă aceste activităţi desfăşurate în şcoală, au avut loc şi vizite culturale la obiectivele importante din Istanbul şi Edirne. Realizarea celor două proiecte în şcoala noastră reprezintă o dovadă de implicare în activităţile extraşcolare care adaugă valoare activităţilor didactice Ne ajută să ne situăm în rândul unităţilor de învăţământ din România care au reuşit să aducă o parte din Europa în şcoală. De asemenea, îi motivează în egală măsura pe elevi şi profesori să-şi îmbunătăţească abilităţile lingvistice şi culturale”, a mai precizat profesorul coordonator al celor două proiecte Comenius, Ion Doru Savu.