Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” din Craiova, finalist în competiţia “European Innovative Teaching Award”

0
878

Începând cu anul 2021, ComisiaEuropeană a lansat o nouă inițiativă pentru domeniul educație școlară- „European Innovative Teaching Award”. Există patru categorii vizatepentru premiere, în funcție de nivelul de școlarizare: învățământ preșcolar, primar, gimnazial/liceal și învățământ profesional și tehnic (VET). LiceulTeoretic  “Tudor  Arghezi” Craiova a implementat, în calitate de coordonator european, proiectul de parteneriat strategic Erasmus +  “Cross-Curricular Approaches to Mathematics and Sciences în Formal and Informal Contexts”, cu numărul de referință 2015-1-RO01-KA219-015034, finalizat  în  anul 2017.

Este un  program amplu, precizările venind din partea prof. Anca Bărbulescu, coordonatorul acestuia: “Proiectul pe care l-am coordonat la nivel european a fost ales pentru ultima etapă înprocesul de evaluare a competiţiei European Innovative Teaching Award, la categoria   Proiecte de parteneriat strategic coordonate de școli din România, domeniul educațiescolară.  Având în vedere că selecţia a cuprins  toate proiectele Erasmus+ finalizate (coordonate de școli din România), suntem   extrem de onoraţi de recunoaşterea calităţii şi valorii muncii depuse şi de aprecierea rezultatelor intelectuale ale proiectului. Cele mai importante au fost:  KIT-ul de formare în domeniul  abordărilor cross-curriculare ale matematicii şi ştiințelor (manualulprofesorului, în două volume,  manualul elevului, carte de teste de evaluare,  două volume video cu exemple de bune practici de aplicare a activităţilor în context formal şi informal); Platforma e-learning de predare/învățare/evaluare, folosită pentru formarea grupului țintă vizat prinproiect (elevi de liceu- 15-17 ani –  și profesori de diferite discipline);  Două broșuri cu modele de e-teste utilizate în cadrulconcursului online “Links to the Real World”. Rezultatele intelectuale de mai sus  se pliază perfect pe prioritatea acestui an, Învățarea la distanță și învățarea mixtă. Acest  proiect a mai fost în trecut selectat și recunoscut ca proiect de succes, prin promovarea la nivel  european, de cătreAgenţiaNaţională din  România (ANPCDEFP), în cadrul expoziţiei organizate cu ocazia preluării Preşedinţiei Consiliului U.E  de cătreRomânia, înanul 2019. Imaginea proiectului, în 30 de printuri, a fost prezentată la Bruxelles”.

Premiile vor fi decernate în noiembrie 2021

În urma evaluării calitative a aplicațiilor primite de la toate instituțiile preselectate,  Agenția Națională va nominaliza câte un câștigător pentru fiecare categorie în parte, care, în luna noiembrie 2021, va participa la evenimentul organizat de Comisia Europeană, în cadrul căruia vor fi decernate premiile.