Contribuţiile sociale, reduse cu 2% în partea a doua a anului

0
203

Contribuţiile sociale vor fi reduse cu două puncte în partea a doua a acestui an, în schimb cota unică de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată vor fi menţinute la actualul nivel şi în următorii trei ani, deoarece veniturile bugetare au fost deja calculate până în 2014 inclusiv în raport cu actualele valori. Toate aceste informaţii au fost incluse în proiectul Strategiei fiscal-bugetare pentru 2012-2014 elaborat de Guvern. Reducerea cotelor de contribuţii sociale cu două puncte procentuale este prevăzută distinct în document, cu argumentul că această relaxare fiscală va contribui la reducerea evaziunii pe piaţa muncii şi la creşterea conformării voluntare. „În anii următori, se va putea lua în consideraţie problema revizuirii TVA şi ulterior a cotei unice, având în vedere competiţia fiscală regională extrem de dură, dar aceasta nu este o viziune care se poate materializa în anul 2011”, se mai arată în document. Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate să urce de la 180,5 miliarde lei în acest an la 203,6 miliarde lei în 2012, 227,5 miliarde lei în 2013 şi 253 miliarde lei în 2014 ca urmare a încasărilor din impozitul pe venit, urmare a majorărilor salariale din sectorul bugetar pentru recuperarea diminuării din 2010. Creşteri importante sunt estimate în document din TVA şi accize, ca urmare a „măsurilor care vor fi întreprinse” pe linia creşterii gradului de colectare (cu 10-15 puncte procentuale faţă de media 2009-2010), pentru combaterea evaziunii fiscale. Sunt estimate creşteri de venituri şi la bugetele locale, între 5 şi 10 puncte procentuale în 2013 şi 2014 faţă de media anilor 2008-2010, pe baza unor măsuri de control şi „evaluare riguroasă” a averilor, chiriilor şi terenurilor, concomitent cu creşterea bazei impozabile prin includerea unor terenuri agricole în sfera de impozitare. Cheltuielile alocate investiţiilor în perioada 2012-2014 vor reprezenta 7,7% – 9,4% faţă de 7,1% – 6,5% în 2009-2011.