Măsuri de sprijin pentru producătorii din sectorul fructe şi legume

0
420

Executivul a reglementat joi, 16 februarie a.c., mai multe scheme de ajutor în agricultură. Mai precis, din cauza imposibilităţii de a mai exporta în spaţiul economic rusesc, urmare a embargoului impus de Rusia importului de legume şi fructe, producătorii agricoli români au dreptul la despăgubiri. Suma alocată de UE nu depăşeşte 5,5 milioane de lei şi trebuie probate distrugerile sau nerecoltările a 3.000 de tone de fructe şi legume. Plăţile se vor face de APIA până la data de 30 septembrie a.c. De asemenea, solicitările de înscriere în programul de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii sunt în creştere, MADR estimând că se va ajunge la un număr de peste 8.000 de potenţiali beneficiari.

apiaGuvernul României, la data de 16 februarie 2017, a adoptat o hotărâre care aprobă sprijinul financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume. În urma prelungirii embargoului Federaţiei Ruse impus produselor agroalimentare ale Uniunii Europene, Comisia Europeană a stabilit măsurile de sprijin excepţional cu caracter temporar suplimentar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume prin adoptarea Regulamentului Delegat (UE) 921/2016 al Comisiei din 10 iunie 2016 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume.

Nu au găsit alte pieţe de desfacere

Interdicţia impusă de guvernul rus importului de legume şi fructe din Uniunea Europeană la data de 7 august 2014 a condus la perturbarea pieţei legumelor şi fructelor din UE, prin scăderea semnificativă a preţurilor acestora, ca urmare a supraofertei cauzate de faptul că nu s-au identificat alte debuşee de export. Situaţia creată a avut implicaţii majore asupra sectorului fructelor şi legumelor din România, pentru că nu a existat posibilitatea valorificării imediate pentru cantităţi însemnate de fructe şi legume şi nici a depozitării corespunzătoare din cauza capacităţii reduse de depozitare de care dispune ţara noastră. Existenţa în continuare a ameninţării de perturbare a pieţei de legume şi fructe a implicat Comisia Europeană în adoptarea Regulamentului Delegat (UE) 921/2016 al Comisiei din 10 iunie 2016 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţional cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume, prin care se prelungeşte aplicarea unor măsuri excepţionale de despăgubire a producătorilor.

Banii se dau pentru nerecoltare sau retragere de pe piaţă

leiCantitatea repartizată României este de 3.000 tone. Perioada aplicării acestor măsuri excepţionale este de la data de 1 iulie 2016 şi până la data epuizării cantităţii de 3.000 tone sau până la data de 30 iunie 2017. Măsurile pentru care se acordă despăgubiri din fonduri UE sunt retragerile de pe piaţă şi nerecoltarea şi recoltarea înainte de coacere. Beneficiarii acestor măsuri de sprijin pot fi organizaţiile de producători precum şi producătorii de fructe şi legume care nu sunt membri ai unei organizaţii de producători recunoscute.

Resursele financiare maxime sunt în sumă de 5.500.000 lei şi se asigură ca sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă – FEGA, prin bugetul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plăţile până la data de 30 septembrie 2017, potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016. Plăţile prevăzute de prezenta hotărâre se acordă beneficiarilor cu respectarea condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 909/2016 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume.

Cultivatorii de tomate, motivaţi financiar

legumeActualizarea numărului de cereri depuse pentru obţinerea sprijinului financiar pentru tomate cultivate în spaţii protejate La data de 16 februarie 2017, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au fost primite 2.253 de solicitări de înscriere în programul de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii. Acestea provin din 38 de judeţe, cele mai multe solicitări fiind din Olt, Giurgiu, Dolj, Galaţi, Teleorman şi Buzău. Estimările experţilor din MADR indică un număr de 8.023 potenţiali beneficiari la nivelul întregii ţări. Prin aceasta măsură producătorii agricoli din România sunt susţinuţi, printr-un program guvernamental, să cultive tomate în spaţii protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producţia autohtonă.

ANT 1 este de 78,92 lei/ha

legume 1Guvernul României a mai adoptat tot 16 februarie a.c., Hotărârea care stabileşte plafonul şi cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil, denumite în continuare ANT 1, care se acordă pentru anul de plată 2016. Plafonul aprobat este de 119.422.100 euro, reprezentând echivalentul a 531.870.207 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017.

Cuantumul ANT 1 este de 17,72 euro/ha, reprezentând echivalentul a 78,92 lei/ha. Beneficiarii ANT 1 sunt:  fermieri activi, fermieri persoane fizice şi/sau persoane juridice, universităţile, institutele de cercetare,  staţiunile didactice, fermele, staţiunile şi fermele de cercetare şi producţie agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, care au care au cultivat în anul 2016 culturi în teren arabil. Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2016.