Anunţ public MARAMIR PERFECT SRL

0
395

MARAMIR PERFECT SRL cu sediul in Jud Ilfov, com Stefanestii de Jos , sat Stefanestii de Jos, Str Soarelui nr 18, Vila N6A-004, parter, cam 1, titular al proiectului “Înfiinţare fermă de producţie şi procesare legume”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul proceduriide evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înfiinţare fermă de producţie şi procesare legume”, propus a fi amplasat în jud. Dolj, com. Robanesti,sat Lacrita Mare, intravilan T56, P118/1, P119,P120,P121,P123,P124,P125,P126,P127/1,P128,jud. Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr.1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.