Începând de ieri, Aproape 24.000 de cărţi funciare sunt eliberate gratuit

0
362

Aproape 24.000 de cărţi funciare sunt eliberate gratuit, începând de ieri, pentru proprietarii imobilelor din 24 de unităţi administrativ teritoriale (UAT) de pe raza judeţului Dolj, prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF). Lucrările de cadastru general au fost finanţate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj

Cele 23.762 de imobile înregistrate gratuit în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară aparţin locuitorilor din comunele Amăraştii de Sus, Băileşti, Bârca, Bistreţ, Botoşeşti Paia, Braloştiţa, Bulzeşti, Gherceşti, Gighera, Maceşu de Jos, Maceşu de Sus, Orodel, Ostroveni, Piscu Vechi, Plesoi, Podari, Poiana Mare, Radovan, Robăneşti, Sălcuţa, Seaca de Pădure, Urzicuţa, Valea Stanciului şi Vela. Lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor au început în anul 2018 şi au vizat o suprafaţă totală de 16.103 de hectare.

În prezent, din totalul de 111 de UAT-uri din judeţul Dolj, patru sunt cadastrate în proporţie de sută la sută, iar în alte 105 se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât şi pe sectoare cadastrale. 

”Cu 83.384 cărţi funciare înregistrate gratuit, în anul 2019, ne menţinem pe loc fruntaş

Noile cărţi funciare au fost predate primarilor celor 24 de comune de către directorul OCPI Dolj, Mihai Cilibiu. ”Cu 83.384 cărţi funciare înregistrate gratuit, în anul 2019, ne menţinem pe loc fruntaş în ierarhia naţională. În prima etapă a PNCCF au fost incluse patru unităţi administrativ-teritoriale: Brădeşti, Coţofenii din Dos, Goicea şi Pieleşti. În comuna Goicea, lucrările de cadastru general au fost finalizate în anul 2018, în comuna Coţofenii din Dos la începutul acestui an, iar pentru celelalte două UAT-uri lucrările sunt în curs de desfăşurare. Vestea bună este că a început deja şi derularea finanţării VI, în cadrul căreia au fost încheiate 59 de contracte de finanţare”, a precizat Mihai Cilibiu, directorul OCPI Dolj.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanţare poate fi bugetul local.