Se lansează proiectul „Comori scrise ale Dunării de Jos”

0
413

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” va organiza marți, 19 decembrie 2018, începând cu ora 12.30, în sala „Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”, evenimentul de lansare a proiectului „The written treasures of Lower Danube” / ”Comori scrise ale Dunării de Jos”.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea și susținerea conservării, protejării, și dezvoltării patrimoniului cultural intangibil din regiunea Dunării de Jos, prin diversificarea serviciilor turistice și dezvoltarea turismului literar, ca factor major pentru utilizarea și exploatarea avantajelor și potențialelor comune, dar și pentru depășirea discrepanțelor existente. Obiectivele specifice ale proiectului vizează stabilirea unui produs turistic integrat pentru promovarea Turismului Literar în  Regiunea Transfrontalieră a Dunării de Jos (TLRT Dunărea de Jos), în baza strategiei integrate de dezvoltare durabilă a patrimoniului scris, dar și crearea unei rețele transfrontaliere, prin înființarea unui Centru interactiv de cercetare a patrimoniului scris, în măsură să reunească toate părțile interesate în vederea consolidării capacității de planificare, gestionare și dezvoltare durabilă a TLRT Dunării de Jos.

La eveniment vor participa Lucian Dindirică, manager al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, Hristo Medarov, manager de proiect, Teodora Evtimova, director al Bibliotecii Regionale „Lyuben Karavelov”– Ruse și Spaska Tarandova, Director Executiv al Fundației „Global Libraries” Bulgaria.

Partenerii proiectului sunt Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, în calitate de beneficiar 2, Fundația „Global Libraries” din  Bulgaria – beneficiar lider și Biblioteca Regională „Lyuben Karavelov” din Ruse, Bulgaria, beneficiar 3.

Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, axa prioritară 2: „O regiune verde”, prioritatea de investiții 6: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Valoarea totală a proiectului este de 486.027,75 euro, din care  valoarea totală a activităților implementate de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” este de 191.820,97 euro. Contribuția Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” este de 2% din valoarea totală. Perioada de implementare a proiectului va fi de 18 luni.

Biroul de Presă al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”