Simpozion naţional online, la Institutul de cercetări Socio-Umane “C.S. Nicolăescu – Plopşor” al Academiei Române, din Craiova”

0
465

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „C.S. NICOLĂESCU-PLOPȘOR” al ACADEMIEI ROMÂNE, DIN CRAIOVA, organizează, în perioada 18-19 noiembrie a.c., Simpozionul național “COMUNITĂȚI UMANE, MODERNIZARE ȘI URBANIZARE ÎN SUD-VESTUL ROMÂNIEI”. Din cauza condiţiilor impuse de măsurile sanitare care ţin cont de pandemia de COVID – 19, acţiunea se va desfăşura online.

Simpozionul va fi deschis de către prof.univ. dr. Dorina N. Rusu, membru corespondent al Academiei Române, care menţionează: ”Este o tradiție a institutelor de cercetare din sistemul Academiei Române să organizeze periodic manifestări științifice de interes regional, național sau internațional, care constituie tot atâtea momente de dialog și bilanț profesional. De-a lungul timpului, misiunea ştiinţifică a Institutului de la Craiova s-a axat pe cercetarea bogatului tezaur arheologic, istoric, filologic, filosofic, lingvistic, etnografic al Olteniei şi a conexiunilor cu ariile geografico-culturale învecinate, româneşti, balcanice şi europene, iar tema simpozionului de față continuă această frumoasă tradiție”. La lucrările simpozionului participă cercetători din cadrul Institutului de la Craiova și ai Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” din București, cadre didactice și cercetători din cadrul Universității din Craiova, Universității din București, Universității „Sfinții Chiril și Metodiu” Veliko Târnovo din Bulgaria, precum și cercetători de la instituții de cultură din județele Dolj, Gorj și Vâlcea.  ”Comunicările anunțate reflectă în principal activitatea din acest an în cadrul temei de plan asumată instituțional și asigură subiecte de interes deosebit pentru domeniile coordonate de compartimentele științifice”, a declarat doamna cs III dr. Georgeta Ghionea, secretar al Consiliului științific al Institutului. În acelaşi timp, prof.univ. dr. Sevastian Cercel, manager al instituţiei din Craiova, a precizat: “În condițiile pandemiei actuale, din motive de sănătate și siguranță, organizatorii au propus, pe bună dreptate, desfășurarea online a lucrărilor simpozionului, iar programul și volumul cu rezumatele temelor propuse sunt disponibile pe site-ul instituției, https://icsu.ro/. Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române din Craiova împlinește, în acest an, 55 de ani de activitate în slujba cercetării științifice românești, iar organizarea simpozionului constituie și un modest omagiu adus fondatorului său, renumitul arheolog, istoric și etnograf Constantin Stan Nicolăescu-Plopșor, membru corespondent al Academiei Române. Subiectele anunțate, experiența și pasiunea participanților sunt tot atâtea motive pentru a asigura o înaltă ținută dezbaterilor științifice, care vor aduce la Craiova, prin intermediul platformelor moderne de organizare la distanță, a unor astfel de evenimente, idei de actualitate și voci cunoscute din cadrul cercetării științifice din domeniul științelor socio-umane”.